Redder 1000 barn hvert år

Rusede foreldre er en av de vanligste årsakene til at barnevernsvakta rykker ut. De henter barn i dagligvarebutikker, i garderoben, i barnehagen og i narkomiljøene i landets største byer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor hadde barnevernsvaktene i Asker og Bærum, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 981 saker med rusmisbruk blant foreldre. I slike tilfeller reiser barnevernet ut og hjelper barn fordi foreldrene er så ruset at de ikke klarer å ta seg av dem.

Bare i Stavanger var det 510 tilfeller av barn som trengte hjelp grunnet rusmisbruk i familien.

Overdose

Når Dagbladet skal intervjue lederen for barnevernsvakta i Oslo, Norunn Vaaland, er det fullt oppstyr på kontoret.

Ei seks år gammel jente må hentes. Faren er nettopp død av overdose, og onkelen som skulle ta seg av henne er ruset. Jenta som hentes av barnevernsvakta i Oslo denne formiddagen er ikke alene om sin skjebne.

Vanligste årsaker til at barnevernsvakta rykker ut

Barnevernsvakta rykker ut etter tips fra publikum eller politiet. Her er en oversikt over hyppige årsaker - fra store byer i Norge. Tallene er fra 2001.

Oslo:

 • Savnede eller rømte barn: 847
 • Butikktyveri: 334
 • Foreldres rusmisbruk: 274
 • Mistanke omsorgssvikt: 267
 • Rusmisbruk barn: 264
 • Trusler/vold: 233

Asker og Bærum:

 • Savnede eller rømte barn: 232
 • Butikktyveri: 99
 • Foreldres rusmisbruk: 186
 • Mistanke omsorgssvikt: 199
 • Rusmisbruk barn: 184
 • Trusler/vold: 120

Trondheim:

 • Foreldres rusmisbruk: 11
 • Mistanke omsorgssvikt: 13
 • Rusmisbruk barn: 24


Bergen:

 • Savnede eller rømte barn: 520
 • Narkotikarelaterte saker: 139
 • Gjengangere rus/kriminalitet: 88


Stavanger:

 • Savnede eller rømte barn: 176
 • Kriminalitet barn: 147
 • Foreldres rusmisbruk: 510
 • Mistanke omsorgssvikt: 494
 • Rusmisbruk barn/ungdom: 173
 • Trusler/vold: 70

I fjor rykket barnevernsvakta i Oslo ut i 247 akutte situasjoner til barn med rusede foreldre.

- Mange av barna er så små at de ikke kan ta vare på seg selv, eller varsle omgivelsene om hvordan de har det, sier leder for barnevernsvakta, Norunn Vaaland. De er avhengige av at andre voksne varsler politi eller barnevern om hvilken tilstand foreldrene er i.

Barn i narkomiljøet

Barnevernsvakta får ofte telefoner fra barnehager som ikke vil sende barn hjem med rusede foreldre, fra butikkansatte som ser en ruset mor hengende over barnevogna eller fra tilfeldig forbipasserende som ser barn sammen med voksne som er påvirket av stoff eller alkohol.

Flere ganger har vakta hentet barn ut av narkomiljøet på Oslo S.

- Vi har fått meldinger om foreldre som har med seg barna sine ned på Plata for å kjøpe stoff, sier Vaaland.

For få varsler

- Selv om vi får en del henvendelser, vet vi at vi ikke når alle barn som lever med foreldre som ruser seg. Folk er ofte redde for å si ifra. De ønsker ikke å lage bråk for naboen eller foreldrene til barnehagebarna.

- Det er viktig å gi beskjed når man ser noe sånt. Det er ikke i utgangspunktet vårt mål å skille barn og foreldre, men noen ganger må vi det. Andre ganger holder det å sette i verk tiltak for å få familien til å fungere, sier Vaaland.

Barna får akutt hjelp, og i noen tilfeller søker barnevernet om omsorgsovertakelse. Men ikke i alle. Barnevernsvakta har møtt de samme barna flere ganger i løpet av et år. Etter ei natt hos slektninger er de tilbake hos foreldrene.

Det er fylkesnemnda som avgjør om barn skal flyttes fra foreldrene. Ifølge nemnda er ikke rus forenlig med omsorg for barn, men det er vanskelig å dokumentere rusmisbruket.

- Vi møter mange av disse barna igjen når de er femten, sier fungerende styreassistent ved Barnevernets Ungdomssenter (BUS), Lars Mæland.

BEKYMRET: Barnevernsvaktas leder Norunn Vaaland er bekymret over alle barna som lever sammen med narkomane foreldre.