Redder jula for flere tusen sosialklienter

Sosialdepartementet ber samtlige sosialkontorer i Norge om at de i større grad enn tidligere må gi sosialklienter mer penger til jul.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På denne måten ønsker regjeringen å hindre at sosialklienter skal utsettes for forskjellsbehandling fra bydel til bydel og fra kommune til kommune. - Erfaringene viser at det er svært ulik praksis mellom kommuner, og også innenfor samme kommune, når det gjelder utbetaling av økonomisk stønad. Gjennom dette rundskrivet ønsker departementet å bidra til en mer ensartet praksis i saker om økonomisk stønad, sier sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Ikke bare jula

I Sosial- og helsedepartementets rundskriv nøyer man seg ikke bare med jula. I de nye retningslinjene for sosialkontorene presiseres det også at sosialtjenesten i større grad enn tidligere skal dekke utgifter knyttet til følgende:

  • Skolestart
  • Fødselsdager
  • Dåp
  • Konfirmasjon
  • Offentlige merke- og høytidsdager. Også høytidsdager for andre religioner. I rundskrivet heter det: «Utgifter til spesielle begivenheter, som julefeiring, fødselsdager, dåp og konfirmasjon er isolert sett ikke nødvendig for den enkeltes livsopphold. Etter en helhets vurdering av søkerens situasjon kan det likevel være åpenbart urimelig ikke å innvilge hjelp til denne typen utgifter. Også her må det tas særlig hensyn til barns behov.»

Innfrir løfte

- Med departementets nye rundskriv holder Magnhild Meltveit Kleppa sentrumspartienes løfte fra Voksenåsenerklæringen om nye retningslinjer for en mer ensartet behandling av sosialklienter i Norge, sier sosialministerens politiske rådgiver, Steinulf Tungesvik. - Dette er veiledende retningslinjer, og ikke bindende for sosialkontorene. De kan heller sees på som regjeringens råd til sosialetaten. Dersom sosialkontorene likevel ikke velger å følge forskriftene, står likevel sosialklienten sterkere enn tidligere. I klagesaker vil man nå kunne vise til det nye rundskrivet, sier Tungesvik. Det eneste skåret i gleden er at rundskrivet kommer så seint på året. Det vil for manges vedkommende ikke få betydning før neste jul.

Fritidsutstyr

Men for mange andre forhold får rundskrivet virkning nokså raskt. Blant annet går det fram at vanlig fritidsutstyr - i første rekke for barn og ungdom - bør medregnes i utgiftsgrunnlaget ved vurdering av økonomisk stønad. Likeledes heter det at spedbarnsutstyr i forbindelse med barnefødsler også er en nødvendig del av livsoppholdet.