Redertopp dømt til fem års fengsel

Høyesterett opprettholder bedrageri-dommen mot Tor Johan Stuve.

FORKASTET ANKEN:  Tor Johan Stuve (til høyre) sammen med sin forsvarer Anders Brosveet da saken startet i Oslo tingrett i 2008. 
Foto: Erik Johansen / SCANPIX
FORKASTET ANKEN: Tor Johan Stuve (til høyre) sammen med sin forsvarer Anders Brosveet da saken startet i Oslo tingrett i 2008. Foto: Erik Johansen / SCANPIXVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Høyesterett har i dag forkastet anken fra skipsreder Tor Johan Stuve og hans partner Petter Hellevik.

De to er funnet skyldig i flere tilfeller av grov økonomisk utroskap og grove bedragerier.

Tor Johan Stuve ble først dømt til ett år og ni måneders fengsel i Oslo tingrett. Borgarting lagmannsrett skjerpet i mai i fjor straffen til fem års fengsel, hvor av to år og seks måneder av straffen ble gjort betinget.

Han ble også dømt til å betale nesten 20 millioner kroner i erstatning og inndragning.

Stuve anket både lovanvendelsen, straffeutmålingen og inndragningen av verdier som tingretten påla ham til Høyesterett.

I den ferske dommen skriver Høyesterett imidlertid at den «i det vesentlige» slutter seg til lagmannsrettens vurdering, og straffen opprettholdes.

Fire år til Hellevik Stuves partner Petter Hellevik, som i tingretten i 2009 ble dømt til fem og et halvt års fengsel, fikk i ankesaken i fjor satt ned straffen til fire år. To av disse ble gjort betinget.

I tillegg måtte han betalte erstatning og inndragning på til sammen rundt 3, 5 millioner kroner.

Høyesterett opprettholder straffen også mot ham.

Økokrim innledet etterforskning da det ble avdekket flere kriminelle forhold under bostyrebehandlingen i forbindelse med konkursen i rederiet Tordenskjold i 2003.

Rederitoppene ble tiltalt for tapping av flere selskaper over flere år, underslag og grovt bedrageri.

1997-2004 Lovbruddene de to partnerne er dømt for, knytter seg til kjøp og salg av skip og er begått i perioden 1997 til 2004.

I sin begrunnelse for straffeutmålingen, som Høyesterett nå slutter seg til, skrev lagmannsretten følgende:

«De straffbare handlingene er begått fra 1997 og frem til 2004. Sett i sammenheng viser de at Stuve over en periode på syv år gjennom utspekulerte og fordekte transaksjoner ved ulike anledninger og på forskjellig vis har misbrukt den tillit han har hatt i kraft av sine styreverv og sin faktiske posisjon, som innebar at han hadde avgjørende innflytelse.»

For eksempel skal Stuve, ifølge retten, ha sørget for at et selskap der han var styreleder kjøpte et skip til 2,7 millioner dollar. Selskapet som solgte skipet hadde skaffet seg dette dagen før for bare 1,8 millioner dollar. Av differansen fikk Stuve og Hellevik tilgang til minst 400 000 dollar, mener retten.

Totalt dreide utroskapen seg om over tjue millioner kroner, og bedrageriene om over åtti millioner kroner.

- Ledet av Stuve Straffeutmålingen mot Hellevik begrunnes på følgende vis:

« I saken har klart Hellevik ikke vært anføreren. Han har i stor grad vært ledet av Stuve. Men Hellevik har vært et viktig og nødvendig ledd i handlingene, og han har vært fullt klar over sin egen betydning. Hans noe underordnede rolle er et moment i formildende retning.»

Også dette slutter Høyesterett seg til, men legger til:

« Jeg tilføyer at Hellevik ikke på noen måte hadde rollen som en ren hjelper. Han hadde eierinteresser, og hadde selv betydelig vinning ved de straffbare handlinger han gjorde seg skyldig i. »

Den første siktelsen mot Stuve ble tatt ut allerede i 2005. Den lange behandlingstiden trekkes fram som formildende for begge de to domfelte.

Skuffet Stuves forsvarer Anders Brosveet sier at hans klient mener at han ikke har gjort noe straffbart.

- Han er nok først og fremst opptatt av at han er dømt for noe han mener han hadde lov til. Det er vanskelig å skjønne at en som ikke er ansatt i selskapet gratis skal være pliktig å gi det gode dealer, sier han.

I flere punkter viser Høyesterett til dommen i Lagmannsretten, i stedet for å gå inn i egne drøftinger.

- Vi hadde sett for oss at Høyesterett skulle gått inn og drøftet mye av den prinsipielle jusen som lå i saken. Dette er en sak hvor det er en kø av rettslige prinsippspørsmål som vi hadde regnet med å få svar på. Når Høyesterett i alt det vesentlige oppsummerer det lagmannsretten har sagt og sier at de ikke kan se noe galt i det så er det skuffende, sier advokat Brosveet.

Komplisert sak Den kompliserte saken har versert i rettssystemet i mange år.

Saken har vært utsatt flere ganger på grunn av sykmeldinger fra de tiltalte, og i et tilfelle måtte retten begjære noen av de tiltalte pågrepet da de nektet å innfinne seg i retten, ifølge NTB.

I tillegg til de to eierne av rederiet, er også en tidligere direktør i rederiet dømt til fengsel i sju måneder for brudd på straffeloven, regnskapsloven og ligningsloven, samt til å betale erstatning. Kvinnen godtok dommen. En eksbanksjef i Storebrand Bank ble også dømt for økonomisk utroskap mot banken i forbindelse med saken.