Reduserer bruk av varetekt

I dag blir partiene på Stortinget enige om en lovendring som får store konsekvenser for bruk av varetektsfengsling i Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rett til forsvarer ved pågripelse, soningsrabatt ved isolasjon og en absolutt tre dagers frist for framstilling ved varetektsfengsling blir den nye hverdagen i norske fengsler.

- Signalene fra resten av komiteen er så entydige at jeg er sikker på at det blir et flertall, sier saksordfører i justiskomiteen, Linda Cathrine Hofstad (H), til Dagbladet.

Nye rettigheter

De nye retningslinjene, som er utarbeidet av Justisdepartementet, innebærer store endringer for både politiet og siktede i straffesaker. Endringene kommer i den såkalte straffeprosessloven.

 • Siktede har ved pågripelse krav på en offentlig forsvarer, så fort det er klart at han ikke blir løslatt innen 24 timer etter pågripelsen. Staten betaler regningen.
 • Fristen for framstilling forlenges fra en til tre dager, og denne fristen er absolutt.
 • Innføring av lørdagsfengsling.
 • Bruk av isolasjon begrenses. Isolasjon skal normalt ikke overstige to uker før saken prøves på ny. Fristen er absolutt hvis siktede er under 18 år.
 • Soningsrabatt på femti prosent ekstra for dem som settes i isolasjon.

  Større krav


  - En slik omlegging vil sette et enormt press på politi og påtalemyndighet. Men det skulle bare mangle. FNs menneskerettighetskomité har uttrykt bekymring for urimelig lang varetektsfengsling i enkelte saker i Norge, sier saksordfører Hofstad.

  - Målet er å få en hurtigere saksbehandling og bedre rettssikkerheten til den siktede. Dette er en viktig reform som også skal sikre bedre og raskere etterforskning, sier statssekretær Jørn Holme (V) i Justisdepartementet til Dagbladet.

  Politidirektør Ingelin Killengreen hadde i går kveld ikke sett det endelige lovforslaget. Hun sier til Dagbladet at hun ikke vil kommentere saken før hun har fått satt seg inn i den i dag.

  Lovendringen vedtas i Stortinget 12. juni, og trer trolig i kraft rundt årsskiftet.