Redusert kriminalitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Statistikken fra Oslo politikammer viser at kriminaliteten går ned. Samtidig øker antallet tilfeller av grov vold, og det blir flere grove ran. Antallet barneranere øker kraftig. Førstegenerasjons nordmenn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant disse. Politimesteren i Oslo sier at mange av de yngste ranerne trues til forbrytelsene av eldre gjengmedlemmer som spekulerer i at gjerningsmenn under den kriminelle lavalderen ikke kan straffes.
  • Politiet i Oslo tar konsekvensene av funnene i statistikken, og er i gang med tiltak rettet inn mot den yngste gruppen overgripere. Tiltakene retter seg både mot gjengene og mot foreldrene som ofte er uvitende om hva barna er innblandet i.
  • Statistikken slår bare fast hvordan tallene utvikler seg, ikke hvorfor. Politiet må gjerne ta æren for de positive nyhetene, men bare dersom politimesteren samtidig tar ansvaret for de dårlige. I årets statistikk er de dårlige nyhetene altså at antallet ran øker, og at gateran øker mest. Ran av bank, post og verditransporter viser økning. Statistikken viser også at våpenbruken øker. Dette skjer etter at politiet i Oslo i praksis har væpnet seg ved at det nå er våpen i alle patruljebilene.
  • Det er komplisert å tolke kriminalstatistikk. Politimester Ingelin Killengreen har heldigvis en mer avdempet stil enn sine forgjengere når hun legger tallene fram. Det vinner hun på. Vi synes også tiltakene som settes inn for å møte ransbølgen blant barn med innvandrerbakgrunn, står i riktig forhold til problemet. Men kanskje bør politiet engasjere seg enda tidligere og sterkere i forebyggende arbeid gjennom samarbeid med etablerte organisasjoner og trossamfunn som har en bred kontaktflate mot problemmiljøene.
  • Kriminalstatistikken viser altså en nedadgående tendens som virker godt i samsvar med utviklingen i land vi kan sammenlikne oss med. Trolig er den sterke økonomien en viktig del av forklaringen, samtidig som forskjellene som oppleves av dem som henger etter i velstandsutviklingen, er en del av forklaringen på de områdene der statistikken viser økning.