Redusert Skrik-straff

Høyesterett har enstemmig redusert fengslingstiden til en mann som ble dømt for heleri etter tyveriet av Munch-maleriet «Skrik». Straffeutmålingen er senket fra tre år til åtte måneder. Politiet får kritikk for sine etterforskningsmetoder i saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dommen kritiserer Høyesterett politiet for å ha benyttet en «etterforskningsmetode med provokasjonstilsnitt».

Førstevoterende, høyesterettsdommer Magnus Aarbakke, fant at politiets etterforskning var beheftet med så alvorlige mangler at det ikke bør godtas som grunnlag for en domfellelse for grovt heleri, tiltalen mannen ble dømt for i byretten. Tiltalen for grovt bedrageri og dokumentfalsk ble opprettholdt.

I en dom i Oslo byrett i januar 1996 ble mannen dømt til fengsel i fire år. I august året etter reduserte Borgarting lagmannsrett straffen til tre år.

Maleriet «Skrik», malt av Edvard Munch, ble stjålet fra Nasjonalgalleriet i Oslo 12. februar 1994.

(NTB)