SYKELØNNA: Administrende direktør Vibeke Madsen i Virke mener høye kostnader til sykelønn er et problem.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
SYKELØNNA: Administrende direktør Vibeke Madsen i Virke mener høye kostnader til sykelønn er et problem. Foto: Berit Roald / NTB scanpixVis mer

Sykelønnsdebatten

Redusert sykelønn kan gi baksmell for bedriftene

Virke har tatt til orde for å revurdere ordningen med full sykelønn. Men kutt i ordningen kan gi en saftig baksmell for bedriftene.

Onsdag gikk Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen ut i Dagbladet med at ordningen med full sykelønn bør vurderes på nytt. Hun sa da at nordmenns høye sykefravær, og kostnadene forbundet med det, er et problem.

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) mener Madsen gjør sine egne medlemmer en bjørnetjeneste.

Årsaken er at flere av Virkes medlemsbedrifter er bundet av tariffavtaler som gir arbeidstakerne rett til full sykelønn. Dersom Nav reduserer sine utbetalinger, er det altså bedriftene som må ta regninga.

- Jeg er veldig overrasket over utspillet. Det virker lite gjennomtenkt for meg all den tid så mange av hennes egne medlemsbedrifter vil rammes av dette. Bedriftene som vil få en høyere regning hvis det offentlige kutter i sykelønna, bør si tydelig ifra om at dette er en dårlig idé, sier Lerbrekk til Dagbladet.

Lerbrekk: - God næringspolitikk

Lerbrekk påpeker at en utvikling der den offentlig finansierte sykelønna reduseres, mens tariffavtalene består, kan slå skjevt ut for bedriftene.

- Når noen har full sykelønn avtalefestet, men ikke andre, så blir det en veldig stor forskjell på regninga til de ulike delene av næringslivet. Full sykelønn er god næringspolitikk, slik at ikke bedriftene skal ta den største kostnaden ved sykdom, sier hun.

Lerbrekk tror ikke det vil la seg gjøre å reforhandle tariffavtalene ned tilsvarende, dersom politikerne går inn for en reduksjon på den offentlige siden.

- Fagforeningene vil aldri gå med på det. Det vil bli en voldsom konflikt hvis de prøver på det, sier Lerbrekk.

Hun er også bekymret for at flere vil presse seg til å gå på jobb mens de er syke.

- I flere av næringene Virke organiserer, jobber det kokker, helsepersonell og barnehagelærere. Samfunnet har interesse av at disse holder seg hjemme hvis de er syke, sier Lerbrekk.

Virke: - Må utredes

Inger Lise Blyverket, direktør for politikk og forhandlinger i Virke, bekrefter at flere av deres medlemsbedrifter har tariffavtaler som gir arbeidstakerne rett til full sykelønn. Noen av dem tar allerede en ekstraregning, ettersom enkelte arbeidstakere har høyere lønn enn det maksimale beløpet Nav dekker.

- Dersom vi får redusert dekningsgrad, vil det selvsagt få konsekvenser, ikke minst der det er tariffestet ordninger. I Virke-sammenheng gjelder det særlig innenfor helse, utdanning og kultur, der tariffavtalene følger de korresponderende avtalene i offentlig sektor, skriver Blyverket i en e-post til Dagbladet.

Virke har ikke undersøkt hvor mange av deres medlemsbedrifter som kan rammes av slike endringer, eller hva baksmellen for disse kan bli.

- Virke har ønsket å reise en prinsipiell diskusjon om mulige endringer i sykelønnsordningen, både når det gjelder arbeidstakers egenandel og arbeidsgivers finansiering. Vi mener at det er nødvendig å snu hver stein for å få ned sykefraværet i Norge, skriver Blyverket.

Hun understreker likevel at spørsmålet må utredes grundig, og at partene og myndighetene må finne løsninger på dette og andre problemstillinger som kan dukke opp.

Feil medisin

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener Virkes forslag er feil medisin hvis målet er å få ned sykefraværet.

- I undersøkelsene som finnes om arbeidsmiljø, er det helt gjennomgående at arbeidstakere som har stor grad av innflytelse og kontroll over eget arbeid, har lavere fravær og høyere motivasjon. Når forskningen er så tydelig, så bør de som er opptatte av sykefraværet heller fokusere på hvordan vi kan styrke arbeidstakernes innflytelse på arbeidsplassen, sier han til Dagbladet.

Krogstad mener en reduksjon i sykelønna vil ramme skeivt, og at ansatte i de bransjene han selv representerer, blant annet i byggebransjen, verksted og teknologiindustri, vil falle dårlig ut.

- Noen kan ta hjemmekontor eller en sakte dag på jobben hvis de ikke er helt i form. Det er de som har den tyngste arbeidssituasjonen som vil bli hardest rammet hvis sykelønna settes ned, sier han, og fortsetter:

- Vi må også huske på at det er en liten andel av arbeidstakerne som står for en høy andel av sykefraværet. Det betyr at hvis man vil få ned sykefraværet, så må man heller rette inn tiltak mot de mest utsatte gruppene.