Refs fra Norges Bank

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ikke uventet ga sentralbanksjef Kjell Storvik i sin årstale i går en klar refs til de politiske myndighetene for manglende stramhet i statens finanser. Med den høykonjunkturen vi nå har, mener Storvik at regjeringen kjører inn i 1998 med et budsjett som er dårlig tilpasset den økonomiske situasjonen. Budsjettet er såkalt konjunkturnøytralt, men burde i stedet bidratt til å kjøle ned temperaturen. Det forsterker problemene.
  • Nå er norske politikere vel vant til å høre slike advarsler fra sjefen i Norges Bank. Storvik går i velkjente spor fra sine forgjengere. Det bør ikke bety at hans ord ikke skal tas alvorlig. Men Storvik gikk videre og hevdet at de politiske myndighetene med sin egen løssluppenhet legger for stort ansvar på partene i arbeidslivet. Et moderat lønnsoppgjør er nå en betingelse for å bevare stabiliteten i økonomien.
  • Mest interessant ved årets tale var Storviks betraktninger over den pengepolitikken vi fører, og som innebærer at renta må være lav for at vi skal beholde en stabil valutakurs. I praksis betyr det at det norske rentenivået bestemmes av den tyske sentralbanken, og at renta er tilpasset tyske forhold med høy arbeidsløshet og lavkonjunktur. I Norge har vi motsatt situasjon. Lavrentepolitikken øker presset i vår økonomi og virker mot sin hensikt.
  • Storvik ønsker å føre en mer fleksibel pengepolitikk, men blir nektet det av et bredt politisk flertall. Da har han på sin side rett til å refse politikerne for at de ikke klarer å holde styr på finanspolitikken. Spørsmålet er om det begynner å bli en håpløs oppgave, for det betinger store utgiftskutt over statsbudsjettet. I dag er det tvert imot sterke krav til økte bevilgninger på en rekke felter som møter enhver regjering. Ikke alle krav er like berettiget, men økte investeringer særlig på helse- og samferdselssektoren vil tvinge seg fram. Da vil det bli nødvendig å ta i bruk flere virkemidler for å regulere økonomien, og pengepolitikken kan ikke lenger være fredet i den sammenheng.