Refser Iran, Israel, USA og Vesten

- Den patriarkalske kulturen og diskriminering av kvinner, særlig i islamske land, kan ikke fort-sette i all framtid!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Shirin Ebadi innledet Nobel-talen sin i går med å refse sine egne i de muslimske land.

I en elegant tale, framført uten sjal og i klær som kvinner i Iran ikke har vist seg i offentlig etter revolusjonen i 1979, refset hun i tur og orden mulla-regimet i Iran, Vesten, Israel og USA i svært klare ordelag, men uten å nevne andre enn Israel ved navn.

Innskrenking

Utgangspunktet for den 56 år gamle forkjemperen er FNs erklæring om menneskerettighetene, og den skal gjelde alle og overalt. Men med 11. september og krigen mot terror som påskudd, har flere land innskrenket menneskerettighetene.

- Flere hundre personer, som er blitt arrestert i forbindelse med militære konflikter, har sittet fengslet i månedsvis i Guantanamo, uten å nyte godt av de rettighetene som er nedfelt i den internasjonale Genève-konvensjonen, FNs erklæring om menneskerettighetene, og FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter, sa Ebadi.

Hun sikter til fangene fra Afghanistan-krigen som sitter innesperret uten tilgang til advokat og uten lov og dom i USAs militære base på Cuba.

Og hun spør hvorfor noen av vedtakene i Sikkerhetsrådet er bindende og andre ikke.

- Gjenstand for angrep

- Hvordan kan det ha seg at flere titalls FN-vedtak om staten Israels okkupasjon av palestinske områder over de siste 35 åra ikke omgående er satt ut i livet, når den irakiske staten og det irakiske folket i løpet av de siste 12 åra har vært gjenstand for angrep, militært overfall, økonomiske straffetiltak og til slutt militær okkupasjon. Den første gangen etter en anbefaling fra Sikkerhetsrådet og den andre gangen på tvers av motstanden i Sikkerhetsrådet? spurte hun.

Shirin Ebadi er stolt over å være iraner, og hun brukte iransk nasjonalisme mot mulla-regimet.

Undertrykkelsen av kvinnene i de islamske statene har sine «røtter i den patriarkalske og mannsdominerte kulturen (...) og ikke i islam», mener Ebadi.

Og hun takket elegant Nobelkomiteen for fredsprisen som støtte i kampen for menneskerettighetene: - I påvente av at den dagen skal komme, er jeg evig takknemlig.