Refser Nav: - Blir fratatt gavene

Dersom du mottar økonomisk sosialhjelp og får penger i julegave, risikerer du at Nav trekker tilsvarende beløp. - Ubeskrivelig at det er slik i Norge i dag, sier mor og pårørende Elisabeth.

MOR OG DATTER: Elisabeth etterlyser et Nav som viser mer skjønn, slik at hun kan gi dattera Cecilie de gavene hun faktisk ønsker seg. Foto: Privat
MOR OG DATTER: Elisabeth etterlyser et Nav som viser mer skjønn, slik at hun kan gi dattera Cecilie de gavene hun faktisk ønsker seg. Foto: Privat Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Mottar du økonomisk sosialhjelp fra Nav? Da bør du ønske deg noe annet enn penger til jul. Særlig hvis du ønsker å få det overført til egen konto.

Dersom du mottar sosialhjelp og skulle få et økonomisk bidrag under juletreet, risikerer du at Nav trekker tilsvarende beløp neste måned. Pengene regnes nemlig som inntekt.

Det får mor og pårørende Elisabeth til å reagere.

Hun har selv en datter som mottar sosialhjelp og er i arbeidstrening, og sier at hun ikke vil føle at hun gjør noe ulovlig dersom hun ønsker å gi sin egen datter penger i gave.

- Jeg syns det er helt forjævlig at man ikke skal kunne unne de som sliter litt en ekstra jule- eller bursdagsgave, forteller hun til Dagbladet.

Les svaret fra Nav lenger nede i artikkelen.

- Lå søvnløs

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2022 var rundt 131 000 personer som fikk økonomisk sosialhjelp i Norge - en økning på nesten ti prosent fra året før.

Elisabeth reagerer på at man ifølge henne ikke kan unne de som sliter noe som helst.

Hun mener at Navs praksis med å kreve tilbake tilsvarende beløp som er mottatt i for eksempel julegave, minner om hvordan den velkjente Sheriffen av Nottingham i Robin Hood arbeider - med å utsette befolkningen for uoverkommelige skatter.

- Jeg syns det er helt forferdelig.

NAV-KRITIKK: Elisabeth (t.h.) mener Nav bør revurdere reglene rundt økonomiske gaver til mottakere av sosialhjelp. Her med dattera Cecilie. Foto: Privat
NAV-KRITIKK: Elisabeth (t.h.) mener Nav bør revurdere reglene rundt økonomiske gaver til mottakere av sosialhjelp. Her med dattera Cecilie. Foto: Privat Vis mer

Det stopper ikke med gavene. Hun forteller hvordan det heller ikke er rom for å gi penger til mer hverdagslige gleder.

- Hvis jeg bare overfører sånn at hun kan kjøpe seg en take away-pizza, så blir det jo fratatt. Gavene blir rett og slett tatt i beslag, sier den frustrerte moren.

Hun forteller at flere i familien ikke trodde på henne, da hun fortalte om Navs praksis.

Her stjeler en hjemmesykepleier ansatt i Horten kommune penger fra lommeboka til en 67 år gammel kvinne i hennes eget hjem. Video: Privat. Reporter: Anton Lier Vis mer

- Min egen mor ringte Nav for å se at det stemte. Hun trodde ikke på det jeg sa og lå søvnløs etter å ha fått beskjed om det, forteller hun.

Nå etterlyser hun et Nav som vil vise skjønn i flere enkeltsaker.

- Det er ikke snakk om store summene, så de burde gjøre om på reglene. Det er bare for galt at de blir fratatt gaven sin, rett og slett.

- Stressende

Dagbladet har også vært i kontakt med Elisabeths datter, Cecilie.

I dag er hun i arbeidstrening hos en dagligvarebutikk i Oslo, og forteller at hun snart håper å kunne jobbe i samme type butikk, men under mer normale omstendigheter og vilkår.

Hun kaller reglene til Nav for kompliserte - særlig ved gaveoverrekkelser.

- Det er litt stressende, siden jeg har besteforeldre som ikke bor i Oslo, sier Cecilie.

Etter forståelse med mor og datter har Dagbladet valgt å ikke bruke etternavnet deres i denne saken.

ALT SKAL MED: Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien bekrefter at alle penger inkluderes når Nav beregner stønad. Foto: Privat
ALT SKAL MED: Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien bekrefter at alle penger inkluderes når Nav beregner stønad. Foto: Privat Vis mer

Nav: - Ikke gjort unntak for pengegaver

Nav har blitt forelagt kritikken fra Elisabeth, og sier at de ikke kan gå inn i enkeltsaker.

Avdelingsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Jan Erik Grundtjernlien forteller at økonomisk sosialhjelp beregnes basert på en vurdering av søkerens inntekter, utgifter, faktiske behov og livssituasjon.

Når Nav beregner hvor mye de skal utbetale, regner de det med alle former for inntekter og egne midler.

- Med egne midler menes blant annet alle former for bankinnskudd, opplyser Grundtjernlien til Dagbladet.

Han bekrefter at det ikke er gjort unntak for pengegaver, som for eksempel overføringer via Vipps.

Direktøren vil likevel presisere at kommunene må gjøre konkrete og individuelle vurderinger i hver enkelte sak.