Refser Norge

TROMSØ (Dagbladet): Norske myndigheter må stille på teppet for FNs menneskerettighetskomité og forklare hvorfor samene i Norge ikke har fått selvbestemmelse. - Norge har blitt en sinke, mener sametingspresidenten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er oppsiktsvekkende at Norge, som liker å være i første rekke når brudd på menneskerettigheter påpekes, sjøl må stå skolerett for FN-systemet.

- Norge har blitt en sinke når det gjelder oppfølging av internasjonale avtaler om urfolk. Regjeringen, og særlig Utenriksdepartementet, utviser en kolossal passivitet når det gjelder disse spørsmålene, sier sametingspresident Sven-Roald Nystø til Dagbladet.

Ikke fornøyd

Tidligere i høst måtte en delegasjon fra Norge forklare seg for FNs menneskerettighetskomité. Komiteen var ennå ikke fornøyd, og har bedt Norge om en skriftlig rapport. Svarfristen er ett år.

Norge har ratifisert FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. I artikkel 1 i denne konvensjonen slås det fast at alle folkeslag har rett til selvbestemmelse. Videre har ethvert folk rett til naturressursene i sine områder. FN vil vite hva Norge gjør for å gjennomføre disse bestemmelsene.

Kommer ikke unna

Flere departementer er nå engasjert for å utforme Norges svar til FN-komiteen. Det vil være uhyre flaut om Norge avgir et svar som FN ikke er fornøyd med, da kan vi havne sammen med regimer Norge ellers tar sterk avstand fra.

Samtidig får det dramatiske konsekvenser om Norge tolker konvensjonen like vidtgående som FN gjør. Det kan gi støtet til et norsk opprør mot samemakten.

- Landet kan ikke lenger vri seg unna, det handler om Norges troverdighet både overfor samene og det internasjonale samfunnet, sier sametingspresident Nystø.

Trumfkort

Såvidt Dagbladet forstår har Norge hittil framholdt at urfolk ikke er omfattet av FN-konvensjonen som gir alle folk rett til selvbestemmelse. Det er en definisjon FN ikke deler.

Hvis FN kommer til at samene har selvbestemmelse med hjemmel i en internasjonal konvensjon som Norge har tiltrådt, har norske samepolitikere fått trumfkortet i den samedebatten som pågår.

Norske politikere mobiliserer tungt skyts for å avverge at samene skal få rettigheter på etnisk grunnlag. Høringsrunden etter samerettsutvalgets arbeid er avsluttet, nå er det Stortinget som har siste ord.

Men debatten som pågår i Norge kan være utgått på dato hvis konklusjonen i FN blir at Norge uansett er bundet av internasjonale avtaler til å gi samene selvbestemmelse. Da starter diskusjonen om hvor grensene for selvbestemmelse går, og det kan bli et enda mer følelsesladd ordskifte.