KOMMUNEKRANGEL: Finansminister Siv Jensen (Frp) gir for lite penger til norske kommuner ifølge KS og opposisjonen. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
KOMMUNEKRANGEL: Finansminister Siv Jensen (Frp) gir for lite penger til norske kommuner ifølge KS og opposisjonen. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Refser regjeringens regnestykke: Mener Siv Jensen «glemmer» to milliarder kroner

Regjeringen skryter av å gi kommunene 900 millioner i økt handlingsrom. Men så enkelt er det ikke...

Forslaget til statsbudsjett for 2019 vil gi strammere tider for mange kommuner, ifølge KS, opposisjonen og ordførere.

Finansminister Siv Jensen (Frp) skrøt i dag av at norske kommuner får økt sitt finansielle handlingsrom med 900 millioner kroner i statsbudsjettet for neste år. Regjeringen vil nemlig øke de frie inntektene til kommunene med rundt 2,6 milliarder kroner. Totalt foreslår de en pakke på 171,6 milliarder til kommunene neste år.

KS skriver derimot i en pressemelding at Jensens regnestykke overser områder hvor norske kommuner er underfinansiert:

  • Et forventet rentenivå vil kunne øke rentekostnadene i kommunal sektor med i underkant av 700 millioner kroner.
  • Bemanningsnormene i barnehagene er underfinansiert med i underkant av én milliard kroner. Dette rammer kommunenes økonomiske handlingsrom.
  • Kutt i toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester øker utgiftene til kommunene med om lag 300 millioner kroner.
  • I tillegg kuttes det videre i de regionale utviklingsmidlene til fylkeskommunene.

- Kommunestyrer og fylkesting vil merke strammere tider når de i desember skal vedta budsjetter som skal tilpasses inntektsnivået i forslaget til statsbudsjettet, sier KS' styreleder Gunn Marit Helgesen.

Tror eldre vil tape

I en pressemelding mandag skriver regjeringen at statsbudsjettet «gir kommunesektoren handlingsrom til å gi bedre tjenester til innbyggerne og fortsette å skape gode lokalsamfunn».

Dette står i skarp kontrast til situasjonsbeskrivelsen blant opposisjonen på Stortinget. Med minst to milliarder kroner i «glemte» kostnader, pluss ordinær prisvekst, hevdes det at resultatet må bli dårligere tjenester for vanlige folk ute i kommunene.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tror eldreomsorgen kommer dårligst ut.

- Siv Jensen vet at kommunene har store midler bundet opp i skole og barnehage. I praksis er det eldreomsorgen kommunene blir nødt til å kutte i dersom dette budsjettet vedtas. Ekstratiltakene rundt omsorgen ryker først - mindre varm mat, mindre aktiviteter. I verste fall er det folk som burde fått omsorgsplass av kommunen, som nå ikke får det, sier Slagsvold Vedum til Dagbladet.

Fortvilet ordfører

Sp-lederen spår at blant annet Kristelig Folkeparti vil ha vansker med å akseptere en ytterligere svekkelse av kommuneøkonomien slik han mener regjeringen legger opp til.

- Kommunebudsjettene er noe KrF har prioritert høyt de siste åra. Vi må sette oss nærmere inn i tallene, men det er klart at årets statsbudsjett er på nedre del av ramma for kommunene. KrF kommer til å prioritere å løfte kommunenes økonomi uansett hvem vi forhandler med, kommenterer KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til Dagbladet.

Karin Andersen (SV) mener også at rammene i kommuneøkonomien blir for dårlige. Hun sier tjenestene vil lide som direkte konsekvens.

- Kutt i eiendomsskatt og manglende overføringer betyr at kommunene har for lite penger til å levere trygg eldreomsorg og god skole. Resultatet blir heller kutt i stillinger. Det er respektløst å hevde at kutt i midler til kommunene ikke skal få noen konsekvenser, sier SVs Karin Andersen.

SPENNENDE: Mandag 8. oktober legger finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til neste års statsbudsjett. Med et støtteparti som kanskje bytter side, en amerikansk president som krever mer pengebruk på forsvar og en opposisjon som har varslet mulig mistillit på bakgrunn av manglende objektsikring, kan årets statsbudsjett bli et skjebnebu... Vis mer

Blant ordførere er det også flere som frykter begrenset handlekraft som følge av regjeringens budsjettforslag. De slår fast at det må kuttes i tjenester dersom regjeringens budsjettforslag ikke endres av Stortinget.

- To prosent vekst i frie inntekter er ikke nok. Det dekker ikke lønnsøkninger, engang. 2020 kan bli et tøft år. Vi må kutte i driften, og det betyr et lavere servicetilbud ut til innbyggerne. Tiltak som kommunen må vurdere er større skoleklasser eller endringer i skolestrukturen vår, sier Bård Anders Langø, ordfører på Alstahaug i Nordland, til Dagbladet.