Refser Røkkes mest betrodde

Advokat Øyvind Eriksen får fortsette som Kjell Inge Røkkes mest betrodde juridiske rådgiver selv om han i går fikk en advarsel for alvorlig brudd på domstolloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det regjeringsoppnevnte Tilsynsrådet for advokatvirksomhet konkluderte i går, etter flere ukers gransking, med advarsel til Eriksen og irettesettelse til hans arbeidsgiver, advokatfirmaet BA-HR.

Bakgrunnen er at både Eriksen og firmaet brøt regnskapsloven da en faktura til Aker RGI ble blåst opp med 1,5 millioner kroner for å skjule et honorar til nå avdøde Tore Tønne.

Tilsynsrådets leder, Christian Brusgaard, bekrefter at det er første gang en irettesettelse gis til et helt firma.

- Vi mener det er viktig at det i dette tilfellet også blir reagert overfor firmaet som er den regnskapspliktige enheten, selv om bærebjelken i advokatansvaret er at den som utøver yrket, har et ubegrenset personlig ansvar. Det er positivt at et firma stiller seg bak en ansatt, men da bør det ikke gjøres på denne måten, sier Brusgaard til Dagbladet.

Tilsynsrådet mener det er grunnlag for å kritisere BA-HRs handlemåte og opptreden etter at den såkalte Tønne-saken ble avslørt.

- Hva gjelder advokatfirmaets redegjørelse til «allmennheten» av 20. januar 2003, understrekes at det må være samsvar mellom det som tilflyter allmennheten og de reelle faktiske forhold. Man kan ikke ta forbehold om at vurderinger og standpunkter likevel ikke seinere skal kunne tillegges vekt, heter det i redegjørelsen.

Eriksen fikk seg en dobbeltsmell i går da også Disiplinærutvalget i Advokatforeningen (Oslo krets) ikke helt tilfeldig kom med sin konklusjon om at han har brutt god advokatskikk.

Han slapp straffesaken etter at riksadvokaten ga ham anledning til å vedta forelegget på 50000 kroner.

{$4027}Se leder side 2