Regjeringen åpner for salg av K-bank

Regjeringen åpner for salg av statens aksjer i Kreditkassen. Samtidig avviser regjeringen budet fra Merita Nordbanken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Arbeidet Bankinvesteringsfondet har gjennomført har ikke ført til det resultat Stortingsflertallet håpet på. En ny sterk norsk finansløsning er ennå i det blå.

i Dag besluttet derfor finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen at Bankinvesteringsfondets oppdrag er avsluttet.

Samtidig fastholder regjeringen at den ønsker å konsentrere det statlige eierskapert i en nasjonal enhet, bygget rundt DnB. Samtidig som regjeringen stiller seg åpen for salg av aksjene i Kreditkassen, avviser den tilbudet fra Merita Norbanken.

Schjøtt-Pedersen sier den svensk-finske banken la inn et tilbud i strid med Stortingets vedtatte retningslinjer for eierskapspolitikken i bankene. Derfor er det nødvendig at disse retningslinjene endres før det kan komme på tale å selge aksjene. Inntil Stortinget har gjort et nytt vedtak beholder staten minst en tredel av aksjene både i DnB og K-bank.

Men finansministeren sier også at salg av statens eierandel i Kreditkassen må skje ut fra forretningsmessige kriterier. Bankinvesteringsfondet må derfor gjennomføre salget på et tidspunkt og på en måte som ivaretar statens interesser som eier.

Dermed åpner regjeringen for en ny budrunde på K-bank. Samtidig bekrefter den at en Stortingsmelding om endring av retningslinjene for eierskapspolitikken vil bli lagt fram 26. mai.

(NTB)