VIL GRANSKE: Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H) i debatt om fylker og regioner.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
VIL GRANSKE: Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H) i debatt om fylker og regioner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Regjeringen ber om gransking av Tolga kommune

- Veldig alvorlige forhold er avdekket i Tolga-saken, sier Monica Mæland.

Kommunalminister Monica Mæland (H) sa på en presseorientering sammen med justis- og beredskapsministeren og helse- og omsorgsministeren at det er avdekket «veldig alvorlige forhold» og at de nå er opptatt av å komme til bunns i dem.

Derfor ber de Fylkesmannen i Hordaland om å føre en såkalt lovlighetskontroll med Tolga kommune. I tillegg skal Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn kobles inn i undersøkelsene.

- Vi ønsker en samlet rapport og gjennomgang av saken, sier Mæland.

- Noen har fått en diagnose de ikke skulle hatt, noen har fått midler de ikke skulle hatt og noen er satt under vergemål de ikke skulle hatt, sier statsråden.

Stikkprøver

Målet er å få vite hva som konkret har skjedd i Tolga kommune, og om det er grunn til å tro at innbyggere i andre kommuner har fått diagnosen psykisk utviklingshemming uten å vite det, og at kommuner dermed har mottatt uberettiget statlig støtte. Ifølge VG har det de siste årene vært en stor økning i antall rapporterte psykisk utviklingshemmede.

- Fylkesmannen kommer til å bli bedt om å undersøke hvorvidt det er grunn til å tro at dette er noe som også kan ha foregått eller foregår også andre steder, sier Mæland.

Hun sier dette vil skje ved at fylkeslegen foretar stikkprøver for å finne ut om kommunene oppgir korrekte kriterier for innmelding av personer med psykisk utviklingshemning.

- Det er i dag et kontrollsystem ved kommunerevisjonen, men vi må altså undersøke om det er grunn til å gjøre en enda større gjennomgang, sier Mæland.

VG-reportasje

Det var VG som lørdag 6. oktober publiserte en reportasje om de tre brødrene fra Tolga kommune i Østerdalen som de har fulgt det siste året. Brødrene ble i 2012 og 2013 registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen uten at de fikk vite det. Kommunen kunne dermed sikre seg økte inntekter fra staten over flere år.

Diagnosene ble også brukt til å sette brødrene under personlig og økonomisk vergemål i 2017, men alle vergemålene er i år blitt opphevet – det siste så sent som i forrige uke.

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen i Hedmark sendte fredag ettermiddag over sin rapport om den såkalte Tolga-saken til Kommunaldepartementet. Mæland hadde helgen før bedt om en redegjørelse senest innen uka var omme.

Johnsen mener saken bør granskes nærmere og har rådet departementet til å foreta en uhildet gjennomgang av hele saken.