Regjeringen gambler med boligrenta

Sentrumspartiene driver nå et høyt spill med folks boligrenter. Partiene svekker stramheten i budsjettet med minst 1,2 milliarder kroner. Det er dårlige nyheter for alle som ønsker seg sterkere krone og lavere rente.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En kraftig økonomisk innstramming - i hele høst har det vært lansert som regjeringens medisin mot feberhete renter. Bare slik kunne regjeringen nå sitt hovedmål: å få renta ned.

I det opprinnelige forslaget til budsjett er dette fulgt opp. Med kutt og økte inntekter foreslo regjeringen innstramming på 9 milliarder kroner.

Krona svekkes

Men i går presenterte regjeringspartiene et helt annet regnestykke. Med større pengebruk og lavere skatter svekkes stramheten med minst 1,2 milliarder.

Det kan komme til å svekke norske kroner ytterligere og sørge for at Norge beholder posisjonen som landet med Europas høyeste renter.
Finanskomiteens leder, Lars Gunnar Lie, håper likevel:

- Jeg tror ikke dette vil ha mye å si, men hvis det virker inn, vil det være negativt i form av en svekket krone.

- Og dermed forblir renta høy, tross regjeringens hovedmål er å få den ned?
- Da må du huske at vi letter på skatteskjerpelsen for folk flest. Dessuten er det oljeprisen som vil være helt avgjørende for kronekursen.

Det er to grunner til at regjeringspartiene svekker stramheten i budsjettet: Den ene er for å komme høyresiden i møte i form av lavere skatter. Den andre er at partiene mener den opprinnelige innstrammingen er for sterk.

Arbeiderpartiets nestleder i finanskomiteen, Hill-Marta Solberg, rister på hodet:

- Vi reagerer sterkt på dette. Man kan ikke bare endre tilstrammingen til mellom 7 og 8 milliarder slik de gjør nå, sier Solberg, og peker at det er regjeringen selv som i nasjonalbudsjettet mener det er behov for å stramme inn 9 milliarder.

Forslagene

Dette er årsakene til at budsjettet svekkes:

  • Sentrumspartiene foreslår å redusere den opprinnelige skatte- og avgiftsøkningen med 1635 millioner kroner. De dyreste forslagene er at skatteprosenten ikke settes opp til 29 prosent.
  • De foreslår å øke utgiftene med 1918 millioner. De viktigste forslagene: Småbarnstillegget opprettholdes, Forsvaret og Kystvakta får tilbake vel 300 millioner, og arbeidsgivers ansvar for sykelønn utvides ikke.

Opposisjonen går ikke god for sentrumspartienes regnestykke. Svekkelsen er ikke på 1,2, mrd. men på 1,7, lyder tonene.