Regjeringen gir 710 millioner til NAV

Enklere behandling for arbeidsledige. Ingen skal vente mer enn tre uker.

TROR PÅ REFORMEN: Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen presenterte i dag regjeringens plan for å redde NAV. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
TROR PÅ REFORMEN: Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen presenterte i dag regjeringens plan for å redde NAV. Foto: Cornelius Poppe/ScanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

 (Dagbladet.no): Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen presenterte i dag regjeringens redegjørelse om problemene i NAV og tiltakene de nå setter inn for å løse krisen. Regjeringen innvilger 710 millioner kroner til NAV. Pengene skal gå til økt driftsbudsjett, forenklinger av dagpengebehandling, omfattende organisatoriske tiltak og økt styring og intern kontroll.

- Vi må sikre at folk får ytelsene til rett tid. Med de tiltakene vi nå foreslår gjør vi NAV i stand til å oppfylle de mål som er satt og vi ruster etaten for en situasjon med økt arbeidsledighet, sier Dag Terje Andersen.

Han understreker at ingen arbeidsledige skal måtte gå på sosialkontoret for å få penger til livsopphold fordi de ikke får svar på søknad om dagpenger. NAV skal behandle kurante søknader om dagpenger innen 21 dager.

- Hvis søknaden ikke er behandlet innen denne fristen så skal den arbeidsledige få penger uten å måtte gå på sosialkontoret. NAV skal gi utbetalinger på forskudd og ta kontroll av søknader i etterkant, sier Andersen.

Manglende dokumentasjon fra søkeren vil ofte forsinke søknader. Nå skal NAV-kontorene kunne lette på dokumentajsonskravet og for eksempel hente inn dokumentasjon i ettertid.

Skryter av tempoet
Andersen legger vekt på at den økte arbeidsledigheten har mye av skylda for problemene i NAV. Og han skryter av etatens evne til å omstille seg og til tempoet i saksbehandlingen siden nyttår.

- I løpet av desember i fjor behandlet NAV 8000 saker. I januar behandlet de 17.000. Nå behandler de 8000 saker i uka. Svært mange kontorer har vist imponerende evne til å få sakene unna. Vi vet at arbeidsledigheten vil stige og må forberede oss på å klare den pågangen.

Ett av tiltakene regjeringen setter i gang er prosjektet Effekt 09 som skal rydde opp i interne rutiner.
- Ett eksempel kan være at noen blir satt til å behandle de kurante søknadene om dagpenger, mens andre med spesiell kompetanse setter seg ned med de mer komplekse sakene. Vi skal avdekke og fjerne ineffetive rutiner. Oslo har fått til svært store forbedringer på dette området, sier Andersen.

Turbulente tider med økning i arbeidsledigheten har ført til en uvanlig stor arbeidsbelastning på enkelte små kontorer og nå skal Andersen sette inn sin «Task Force».
- Når for eksempel en bedrift i Høyanger går konkurs og mange blir arbeidsledig så klarer jo ikke de tre ansatte å håndtere en slik plutselig pågang. Nå skal vi sende inn ekstra folk i «Task Force» til å få unna slike uventede topper.
 
Utsetter reformer
Det økte presset på NAV gjør det nødvendig å utsette deler av reformen, mener regjeringen.
- Vi må begrense belastningen og sikre den løpende driften. Derfor utsetter vi reformen om utsatt arbeidsavklaringspenger og arbeidsevnevudering. Nå venter vi til 1. mars 2010 med å rettighetsfeste dette. Men  vedtaket nå skal ikke begrense innføringen der det er mulig. Men opplæring, IKT-løsninger og lignende vil utsettes. Vi skal ikke utsette en stresset organisasjon for dette.

Han understreker at etableringen av felles NAV-kontorer i kommunene ikke skal stanses. Og at pensjonsreformen går som planlagt.

I tillegg til de arbeidsledige har også mange mennesker på tidsbegrenset uførestønad hatt store problemer i møte med NAV i høst og vinter.
- Folk har opplevd at én ytelse blir borte før den neste er på plass. Nå skal vi kunne forlenge ytelsen i påvente av vedtaket om den neste. Rehabiliteringspenger skal for eksempel kunne forlenges i fire måneder i påvente av behandling av en søknad om uførestønad.

Opplæring, skjemaer og IKT
Ifølge Andersen har det vært mange interne prosjekter i NAV for å lære opp de ansatte. Han mener det som har fungert best er praksisnær opplæring, der de lærer mens de jobber sammen med dem som er erfarne.

- Vi innfører nye rutine- og regelbeskrivelser som skal bli lettere å forstå for saksbehandlere. Hver enkelt ansatt skal ikke være spesialist, men kontoret som helhet skal dekke alle områder.

I tillegg vil NAV jobbe for å bedre den elektroniske veiledningen til brukerne.

- Alle kan ikke basere seg på det elektroniske, men det er best for alle at de som kan bruker elektronisk søkemetode. Det er langt fra alle skjemaer som i dag er laget for å møte brukerens behov.

Mange brukere har forgjeves forsøkt å få tak i NAV, mange har ikke fått svar og mange har opplevd skyhøye telefonregninger etter å ha sittet i kø på telefonen. Andersen mener de fleste får svar innen kort tid, men sier de jobber for å få på plass et billig alternativ slik at ingen må betale mye for å få svar hos NAV.

- Vi kan ikke innføre grønt nummer slik en del har foreslått fordi det fungerer ikke fra mobiltelefoner, men vi jobber med ulike varianter for at det skal bli billigere for brukerne.

Kvalitetssikring på IKT-området er et annet aspekt statsråden legger vekt på. Og det skal innføres elektronisk postbehandling i 2010.
- Vi må ha kvalitetssikring på IKT-området for å hindre at teknologisk svikt skaper fullstendig stopp i saksbehandlingen. I desember var det en liten boks - den såkalte bussen - inne i et stort datasystem som stoppet og da ble ikke sakene sendt de skulle, sier Andersen.

1000 flere siden 2008
Det jobber i dag omtrent 700 flere personer i NAV enn det gjorde i starten av 2008. Andersen mener dette viser at regjeringen satser hardt på å få NAV til å fungere og sier det er rom for ytterligere 350 årsverk med de pengene som nå bli bevilget.

- Vi har stor tro på reformen. Det er oppslutning om reformens langsiktige mål. Og ikke minst er gjennomføringen av reformen veldig viktig for brukeren. Jeg har møtt mange brukere av NAV og flere har endelig fått hjelp fordi det nå er ett kontor som hjelper dem med alle områder.

Målet med NAV-reformen er et samlet opplegg for den enkelte brukeren der mange ulike behov blir dekket gjennom samarbeid mellom ulike sider av NAV-kontorenes bruksområder.