AP: Anette Trettebergstuen og Martin Henriksen er Arbeiderpartiets talspersoner for familie og utdanning på Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
AP: Anette Trettebergstuen og Martin Henriksen er Arbeiderpartiets talspersoner for familie og utdanning på Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

- Regjeringen gir blaffen i oss og KrF

Ap-topper mener at stortingsvedtak om begrensning av velferdsprofitt saboteres. - Bare tøv, mener Høyre.

Anette Trettebergstuen og Martin Henriksen, henholdsvis familiepolitisk og utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, er misfornøyd med hvordan regjeringen har fulgt opp et bredt stortingsvedtak.

- Snikvei til profitt

- I desember i fjor ga stortingsflertallet bestående av Arbeiderpartiet, KrF, SV og Senterpartiet et klart oppdrag til regjeringen om å kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester. Bakgrunnen var bekymring for store profittuttak og skatteunndragelser, sier Martin Henriksen er nestleder i utdannings- og forskningskomiteen.

- Det handler om at vi og KrF har en felles forståelse for fellesskapets penger må gå til velferdstjenester til fellesskapet, og ikke tas ut via snikveier til privat profitt. Noe vi ser at eskalerer under denne regjeringen, som legger til rette for mer kreativ fakturering, sier Anette Trettebergstuen er nestleder i familie- og kulturkomiteen.

- Svekket mandat

Regjeringen har nå nedsatt et utvalget, men de to Ap-toppene mener at mandatet er svekket og at regjeringen trosser stortingsflertallet.

- Regjeringen vrir den ideologiske begrunnelsen for utvalget, og deres ønske om å overlate flere oppgaver til private, gjerne kommersielle, gjennomsyrer nå mandatet, mens Stortingets intensjon var å begrense kommersialisering, og gjennom andre vedtak å verne om ideelle og offentlige aktører. Partene i arbeidslivet er igjen utelatt fra et sentralt og viktig arbeid, sier Martin Henriksen.

- Blind høyrepolitikk

- Jeg mener det er utrolig frekt og respektløst overfor Stortinget. I stedet for å etterkomme anmodningen fra et flertallsvedtak vrir regjeringen mandatet for å tilpasse det til sin politisk blinde høyrepolitikk. Regjeringen gir rett og slett blaffen i oss og KrF, sier Anette Trettebergstuen.
- Det verste er likevel at regjeringen nok en gang viser at den ikke har tenkt å foreta seg noe som helst med at fellesskapets penger går til profitt i stedet for å bli brukt på sårbare barn som fortjener et bedre liv, sier hun.

- Spekulasjonsobjekt

Arbeiderpartiet vil nå følge opp saken i Stortinget.

- Vi mener det er svært alvorlig at regjeringens iver etter å få flere private inn i velferdstjenesten skal trumfe et så viktig stortingsvedtak. Både innenfor barnevern og barnehage ser vi nå i flere saker at private aktører omgår regelverket for å hente ut profitt.

- Internasjonale investorer ønsker å komme til Norge for å investere i barnehage fordi det anses som lukrative spekulasjonsobjekt. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor sa Stortinget klart fra om at vi må verne om den offentlige velferden og de ideelle tilbyderne, påpeker Martin Henriksen.

Høyre: - Tøv fra Ap

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i familie- og kulturkomiteen er ikke imponert over uttalelsene fra sin nestleder Anette Trettebergstuen og Martin Henriksen.

HØYRE: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder for Stortingets familie- og kulturkomite. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
HØYRE: Kristin Ørmen Johnsen (H), leder for Stortingets familie- og kulturkomite. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Vis mer

- Dette er bare tøv fra Arbeiderpartiet. Regjeringen har fulgt opp Stortingets vedtak ved å sette ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå bruken av private velferdsleverandører.

- Utvalgets mandat er fullt ut dekkende for det Stortinget har ønsket. Det legges opp til et grundig arbeid for å se på hvordan vi kan være trygge på at tilbudet holder god kvalitet, at rettsikkerheten til brukerne ivaretas, og til at det offentlige ikke overbetaler for slike tjenester, sier Kristin Ørmen Johnsen.

2800 årsverk

Høyres komiteleder viser til at kommunalt og statlig barnevern over flere år har benyttet private aktører, både ideelle og kommersielle.

- I 2015 inngikk staten en samarbeidsavtale med ideelle leverandører om leveranser av helse- og sosialtjenester, og det er laget en tiltaksplan for å bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser. Vi ønsker å styrke de ideelle aktørene.

- Vi vet at Ap vil avvikle de private tilbydere innen barnevern. Private aktører har levert tjenester siden 1991. Det gjelder bofelleskap, familiehjem, fosterhjem og institusjoner. De private tjenestene har cirka 2800 årsverk. Det er møysommelig er bygd opp kompetanse over mange år, sier Kristin Ørmen Johansen.

Gjennomgang

Hun opplyser at regjeringspartiene registrerer bekymringen en del har til private barnevernstjenester.

- Man må være sikker på at private aktører brukes på en måte som er i tråd med barnas beste og bidrar til effektiv ressursbruk. Vi har derfor støttet behovet for å utrede regulering og andre tiltak for en bedre bruk av private aktører i statlig, ideelt og kommunalt barnevern, sier Høyre-representanten.

- Barne- og likestillingsdepartementet i full gang med en helhetlig gjennomgang av rammebetingelsene for private barnevernsaktører. Barne- og likestillingsministeren har vært tydelig på at vi må ha oversikt over pengestrømmer og utbytte, fordi vi må være sikre på at fellesskapets midler går til omsorg og tjenester for de mest utsatte, sier Kristin Ørmen Johansen.

Frp: - Feilslått kritikk

Heller ikke lederen i utdannings- og forskningskomiteen, Roy Steffensen (Frp), opplever at Ap-argumentene er holdbare.

FRP: Roy Steffensen (Frp), leder i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet
FRP: Roy Steffensen (Frp), leder i Stortingets utdannings- og forskningskomite. Foto: Anita Arntzen / Dagbladet Vis mer

- I Fremskrittspartiets øyne følger regjeringen opp på en god måte. Kritikken fra Arbeiderpartiet er feilslått, sier han.

- Kvalitet og effektivitet er viktig, samtidig som vi er opptatt av fornuftig forvaltning av fellesskapets midler og at vi bevarer mangfoldet. Frp synes derfor det er kurant med et utvalg som skal se på dette, og synes regjeringen følger opp stortingets vedtak på en god måte.

- Ideologisk forblindet

Steffensen poengterer at tilskuddet er det samme til private og kommunale.

- At eiere av private barnehager kan ta ut «profitt» er fordi de driver bedre enn kommunen. I Foreldreundersøkelsen har 106.000 foreldre over hele landet gitt tilbakemelding på barnehagen deres barn går i. Tallene viser at foreldrene er klart mest fornøyd med private barnehager, både når det kommer til uteareal, lokaler, leker hygiene, mattilbud og sikkerhet, sier Frp-representanten.

- Det er Ap som er ideologisk forblindet, ikke Frp, Høyre og Venstre. Arbeiderpartiet vil ikke bare forby barnehagene å ta ut utbytte, de ville også kutte støtten til de private barnehagene med 300 millioner i 2018. Det ville fått alvorlige konsekvenser spesielt for de rundt 800 private barnehagene som allerede går med underskudd, sier Roy Steffensen.

- Fornuftig bruk

Utdanningskomiteens leder påpeker at utbyttet fra private barnehager i 2016 beløp seg til 50 millioner kroner, samtidig som private barnehager sparer det offentlige for over to milliarder kr i året.

- Det er heldigvis ikke forbudt å tjene penger i dette landet. Jeg ser ikke noe galt i at selskaper tjener penger på å sikre mangfold og valgfrihet og å levere bedre tjenester til innbyggerne, for en rimeligere penge. Det er fornuftig bruk av innbyggernes skattepenger. Dessverre har det vært noen uheldige utslag, og vi ønsker derfor å vite mer om pengestrømmene innenfor sektorene. Dårlig bruk av offentlige midler er like dårlig enten det er private eller det offentlige selv som står bak, og derfor ønsker vi mer informasjon, sier han.

- Regjeringen har nå satt i gang en helhetlig gjennomgang av reguleringen av private barnehager, og har bestilt flere rapporter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag. Regjeringen sier selv at «Regelverket må tilpasses strukturen i barnehagesektoren, ivareta mangfoldet og foreldrenes valgfrihet.» Nå strammer vi inn kravene for hvor mange barn det skal være per ansatt, gjennom en bemanningsnorm, og vi styrker kravene til andel barnehagelærere. Det vil sikre at offentlige penger i større grad kommer barna til gode, sier Roy Steffensen.