Regjeringen nedsetter Mehamn-kommisjon

Regjeringen vil komme til bunns i Mehamn-saken en gang for alle og nedsetter en bredt sammensatt ekspertkommisjon. Påstandene om britiske jagerfly i ulykkesområdet har gitt granskingen topp prioritet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvaret fristiller alle sine ansatte og oppfordrer enhver som sitter med relevante opplysninger, om å ta kontakt med kommisjonen. Taushetsplikten er opphevet av forsvarssjef Sigurd Frisvold personlig, og ingen skal frykte represalier ved å stå fram.

Etter det NTB forstår drøftet regjeringen kommisjonens mandat og sammensetning på regjeringskonferansen mandag, og det er ventet at den oppnevnes formelt i statsråd fredag. Kommisjonen vil trolig bli ledet av en erfaren dommer.

- Når kommisjonen kommer på plass, vil Forsvaret stille hele sitt materiale til disposisjon. Alt er gjort tilgjengelig tidligere, men vi skal sjekke om det finnes nye dokumenter som kan kaste lys over det som skjedde i mars 1982, sier pressetalsmann Kjell Grandhagen i Forsvarets overkommando til NTB.

Nye opplysninger

Han sier at en del av påstandene som er kommet fram de siste dagene, er nye for den forsvarsledelsen som sitter i dag.

- Det har ikke vært framlagt dokumenter tidligere som underbygger disse påstandene, men det er samtidig sådd tvil om korrektheten til tidligere granskinger, sier Grandhagen.

Han understreker at Forsvaret fullt ut skal samarbeide med kommisjonen, og at det ikke blir satt i verk noen parallell gransking av Forsvaret selv. Derfor har heller ikke Forsvaret funnet det riktig å ta kontakt med britiske militærmyndigheter. Grandhagen vil ikke kommentere påstandene om at deler fra et Harrier-fly er funnet i nærheten av ulykkesstedet.

- Vi vil ikke legge noen føringer på granskingsarbeidet. Men alt vi finner, blir sendt over til kommisjonen, sier Grandhagen. Han viser til at forsvarssjefen allerede i forrige uke løste alle Forsvarets ansatte fra sin taushetsplikt i denne konkrete saken.

Ingen sak for Stortinget

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité vil foreløpig ikke sette i verk noen form for gransking på egen hånd. Komitéleder Ågot Valles utspill om at Stortinget må se nærmere på saken, blir stående for SVs egen regning.

Komiteens nestleder, Kjell Engebretsen (Ap), sier at den regjeringsoppnevnte kommisjonen må få arbeide i fred, og at Stortinget først kan koble seg inn i saken hvis det fortsatt er løse tråder når kommisjonens har avgitt sin rapport.

- Vi må få en uavhengig kommisjonen som vekker tillit. Det er de britiske jagerflyenes nærvær i området som er kjernen i saken, og alt tyder på at sannheten ikke er kommet fram, sier Engebretsen. Han mener det kan ha vært kjennskap til dette i Forsvaret, og krever at alle opplysninger nå må fram i dagen.

Forsvarskomiteens leder Marit Nybakk (Ap) sier via en rådgiver at heller ikke den komiteen vil satte i gang noe på egen hånd. Også der i gården vil man avvente den regjeringsoppnevnte kommisjonens konklusjoner.

(NTB-Per Christensen)

Vrakrester av WIderøes Twin Otter fly som styrtet i sjøen utenfor Gamvik på Finnmarkskysten i mars 1982, er brakt på land for nærmere undersøkelser.