- Regjeringen preges av Rimi-syndrom

Regjeringens mål om mer arbeid på alle nordmenn, slaktes av både politikere og forskere. - Regjeringen preges av et Rimi-syndrom, mener professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, er en av flere som er svært kritisk til regjeringens mål om at vi må bli mer effektive på alle mulige områder. Så godt som alle punkter i regjeringens plan om økt effektivitet slaktes.

- Jeg reagerer på den ideologien regjeringen uttrykker, at målet for vellykkethet i økende grad blir penger og status. Dette er et fryktelig tilbakeskritt i forhold til de debatter vi har hatt om livskvalitet, sier Hylland Eriksen.

Vil ha mer tid

- Livskvalitet har ikke med forbruk å gjøre. Folk ønsker seg mer tid, og mindre forbruk. Tid som ikke styres av klokka er den største mangelvaren i samfunnet, sier professoren, som blant annet har skrevet boka «Øyeblikkets tyranni», om rask og langsom tid i informasjonssamfunnet.

Heller ikke reklameguru Ingebrigt Steen Jensen tror veien til lykke for Norge ligger i mer arbeid og mer penger å rutte med.

- Undersøkelser viser at det nordmenn ønsker seg aller mest er tid. Ni av ti ting på lista folk vil ha dreier seg om immaterielle verdier - opplevelser, fellesskap og helse.

Å legge opp til et samfunn der alt skal gå fortere, og vi skal få mer penger, opplever jeg som stikk i strid med det folk flest ønsker seg, sier Steen Jensen.

Ikke mindre sykefravær

- Det vil heller ikke bli noe mindre sykefravær av at folk skal presses til å jobbe mer og lengre. Det er ikke umoral som gjør at folk er sykmeldte, det er utbrenthet og tidspress. Tida strekker ikke til og stadig flere sliter seg ut, mener Hylland Eriksen.

Steen Jensen, som selv har opplevd å bli utbrent eller «gått på en smell», er enig med professoren også her.

- Mange føler at de står hardt på, og tviler på om de kan gjøre det i lengden. Vi må gi folk muligheten til å leve et bærekraftig liv. For mange er presset mer enn hardt nok. Livet må gå opp, sier Steen Jensen.

Også SVs Øystein Djupedal frykter at et hardere press i arbeidslivet kan gi færre ledige hender.

- Det var mer slakke i arbeidslivet før. Nå er det mye større press på å prestere, og det fører til flere på uføretrygd. Jeg tror ikke samfunnet er tjent med å fortsterke disse utstøtingsmekanismene.

- Det er også naivt å tro at kutt i sykelønnsordningen vil frigi arbeidskraft, det er nemlig langtidsfraværet som øker. Dette vil ikke bli mindre av karensdager og egenandeler, sier Djupedal.

Rimi-syndrom

- Det kan være vel og bra med effektivitet. Men skal du produsere veldig mye, går det vanligvis på bekostning av kvalitet. Kvantitet blir regjeringens målestokk, framfor kvalitet, mener Hylland Eriksen.

- Regjeringen preges av et voksende Rimi-syndrom: Alt skal være i store kvanta, billig og effektivt. Alle andre smaker enn søtt og salt blir utslettet. Regjeringen løper etter den markedsøkonomiske fundamentalismen, mener professoren.

- Kvaliteten svekkes

Han forteller at de også ved universitetene og høyskolene blir målt i stadig større grad ut fra effektivitet. Antall studenter og antall publikasjoner blir målestokken, og ikke kvaliteten på disse.

- Jeg synes ofte at studenter kan bruke mer tid på studiene, men ikke nødvendigvis at de skal gjøre ting så mye raskere. Enkelte ting kan ikke effektiviseres uten at kvaliteten svekkes.

Hylland Eriksen tror at regjeringens ønsker om at alle skal komme seg så fort gjennom studiene og ut i arbeidslivet vanskelig vil la seg forene med ambisjonene om utvikling av et kunnskapssamfunn.

Lyspunkter

De tre mener imidlertid at regjeringens planer også har enkelte lyspunkter, særlig på punktene som går på å åpne opp og tilrettelegge arbeidslivet mer for de gruppene som i dag utestenges.

- Mange kan sikkert tenke seg å jobbe lenger enn de gjør i dag. Og det er jo ikke noe mål å ha flest mulig på uføretrygd. Mange kan sikkert jobbe noe hvis det legges til rette for det, mener Steen Jensen.

- At man tilrettelegger arbeidslivet bedre, gjør det mer fleksibelt, og prøver å skape arbeid til de som i dag uføretrygdes på grunn av sykdom, er veldig positivt, mener Hylland Eriksen.

Også Djupedal og SV ønsker mer fleksibilitet. Men tradisjonelle SV-krav som mer ferie og kortere arbeidstid, stiller ikke de svakere nå?

- På kort sikt er det vanskelig å tenke seg hvordan man kan få til kortere arbeidstid for alle. Men vi må kunne få til mer fleksibilitet i arbeidslivet, spesielt for småbarnsforeldre, tror Djupedal.

KRITISERER JENS: - Livskvalitet har ikke med forbruk å gjøre. Folk ønsker seg mer tid, sier Thomas Hylland Eriksen (t.v.).