Regjeringen skal bruke 100 milliarder

Ble lagt fram i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no):- Regjeringen foreslår å etablere to nye fond med en samlet kapital på 100 milliarder kroner. De to fondene skal gjøre det lettere for bedrifter og husholdninger å få tilgang til lån og bidra til å stabilisere finansmarkedet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Dette er pressemeldingen som regjeringen har sendt ut:

«Regjeringen foreslår å etablere Statens finansfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Statens finansfond blir en egen institusjon. Bankene er solide i dag, men har behov for å styrke kjernekapitaldekningen for å møte svakere konjunkturer og styrke sin konkurransekraft. I en situasjon med svikt i finansmarkedene bør staten bidra med kapital for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Kjernekapital på 50 milliarder kroner kan isolert sett tilsvare en utlånsevne på 400-500 milliarder kroner.
»

Les hele pressemeldingen her!

- Dystert bilde
- Utviklingen tegner et dystert bilde, sier finansminister Kristin Halvorsen. Hun mente banknæringen har vært for dårlig regulert.

- Finansnæringen er en blodpumpe som ikke har vært tilstreklig regulert, sier finansministeren. Hun fortalte at bankene er solide.

- Vi har ikke en situasjonen nå, slik som vi hadde da bankene gikk over ende, sier fiansministeren.

- Vil stille krav til lønn og utbytte
Statsminister Jens Stoltenberg fortalte at regingen vil sette krav til lederlønninger og utbytte til de bankene som benytter seg av regjeringens kredittpakke.

- Det vil bli stilt krav til bankene som benytter seg av fondet, både til utbytte og avlønning av ledere, sier Stoltenberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også statsministeren mener at bankene trenger bedre regulering:

— Det faktum at staten går inn med tunge virkemidler over lang tid, viser at markedet ikke kan reguleres seg selv, og overlates til seg selv. Bankene låner ut for mye penger til for mange i gode tider, og for lite penger til for få i dårlige tider. Derfor må vi ha innsyn og kontroll, og nå bidra med kapital. Vi gjør en direkte innvirkning på markedskreftene. Dette er et uttrykk for et partnerskap med næringen, sier Stoltenberg.

Obligasjonsfond
I tillegg foreslår Regjeringen å etablere Statens obligasjonsfond med en kapital på 50 milliarder kroner. Det bidrar til at bedriftene kan hente finansiering ikke bare direkte fra bankene, men også i et styrket obligasjonsmarked. Statens obligasjonsfond skal forvaltes av Folketrygdfondet.

- Obligasjonsmarkedet er tradisjonelt en viktig finansieringskilde for både banker og andre foretak, men fungerer ikke lenger tilfredsstillende. Gjennom et betydelig engasjement fra statens side i dette markedet, kan vi bidra til at det virker bedre, sier finansminister Kristin Halvorsen.

NY PAKKE: I dag kommer en ny kredittpakke fra regjeringen. Hensikten er å bedre utlånsrammene til bedrifter og privatpersoner. Men om de vil takke ja til tilbudet fra regjeringen avhenger av pris og omfang. Foto: SCANPIX
NY PAKKE: I dag kommer en ny kredittpakke fra regjeringen. Hensikten er å bedre utlånsrammene til bedrifter og privatpersoner. Men om de vil takke ja til tilbudet fra regjeringen avhenger av pris og omfang. Foto: SCANPIX Vis mer

Finanskrisen bidrar til at den internasjonale nedgangskonjunkturen kan bli dyp, skriver regjeringen i pressemeldingen. Internasjonalt er det iverksatt svært omfattende tiltak for å få penge- og kredittmarkedene til å fungere bedre og dempe virkningene av finanskrisen på realøkonomien.

- Også i Norge har vi gjort mye for å bedre situasjonen. De tiltakene som nå legges fram, kommer i tillegg til de omfattende tiltakene som allerede er iverksatt. Dette er tiltak som vil komme næringslivet og husholdninger i hele landet til gode, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Bytteordningen blir nå også utvidet. Løpetiden i avtalene mellom staten og deltakerene utvides med inntil fem år i 2009. Hensikten med forslaget er å gi bankene større sikkerhet for langsiktig finansiering, og spre avtalene og forfall på avtalene over flere perioder.

- 60 prosent av våre medlemmer varsler at de har lagt ned sine investeringsplaner på grunn av et for dårlig kredittmarkedet, sier direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til Dagbladet.no.

LEGGER FRAM 16.00: Statsminister Jens Stoltenberg legger fram kredittpakken 16.00 i dag. Foto: SCANPIX
LEGGER FRAM 16.00: Statsminister Jens Stoltenberg legger fram kredittpakken 16.00 i dag. Foto: SCANPIX Vis mer

Blir det lettere å få lån? Send inn spørsmål til Finansnæringens Hovedorganisasjon her!

Med kraftig stigning i arbeidsledigheten haster det å sikre lånetilgang for bedrifter som lurer på om de skal permittere ansatte eller satse på ny maskinpark.

- En av tre blant våre medlemsbedrifter får ikke lån til prosjekter de ville klart å reise penger til tidligere. Flere har gode ordrebøker og lønnsomme prosjekter de vil gjennomføre, men sliter med finansieringen, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk til Dagbladet.no.

Sendingen er produsert av Departementenes servicesenter og er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

DYSTERT BILDE: - Utviklingen tegner et dystert bilde, sier finansminister Kristin Halvorsen. Foto: BJØRN LANGSEM
DYSTERT BILDE: - Utviklingen tegner et dystert bilde, sier finansminister Kristin Halvorsen. Foto: BJØRN LANGSEM Vis mer