Regjeringen sparker opprørsprester

Regjeringen går til avskjedssak mot sogneprest Olav Berg Lyngmo i Kautokeino og Arne Thorsen i Gamvik. Dette ble bestemt i statsråd i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kirkeminister Jon Lilletun (KrF) sier at han hadde håpet helt til det siste at det var mulig å finne en annen løsning på saken.

- Det er med tungt hjerte jeg la fram forslaget i statsråd om å reise avskjedssak mot Lyngmo og Thorsen. Jeg må ta til etterretning at de ønsker å holde fast ved det valget de har gjort, sier Lilletun.

Kirke i kirken

Lilletun håper alle parter i saken nå vil hjelpe til slik at det blir minst mulig splittelse i menighetene. Lilletun sier til NTB at det er plass til meningene til Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen i Den norske kirke, nå og i fremtiden.

- Det er ikke på grunn av deres standpunkter at denne saken blir reist. Det er fordi de oppretter en kirke innenfor kirken uten å opprette egne tilsynsmenn, sier Lilletun.

Alternativt tilsyn

Kirkeministeren tror ikke at avskjedssaken er kimen til splittelse i Den norske kirke. Han har foreslått at biskopene skal utrede alternative ordninger for tilsyn. Det skal være et legalt tilsyn der kirken eventuelt velger andre tilsynsmenn for de prestene som ønsker det. Prestene skal ikke kunne velge sine egne tilsynsmenn. Lilletun tror at en slik ordning kan styrke statskirken dersom den trer i kraft.

Lilletun håper at andre prester som er uenige med sine biskoper, avventer en utredning om et alternativt tilsyn og lar være å gjøre som prestene Lyngmo og Thorsen.

Suspenderes

Sogneprester i Den norske kirke er embetsmenn og kan bare avsettes ved dom. Avgjørelsen i statsråd betyr at prestene suspenderes fra sine stillinger med øyeblikkelig virkning. I Gamvik prestegjeld vil prosten i Varanger, Stein Ovesen være ansvarlig for prestetjenesten til man finner en mer permanent løsning. I Kautokeino er den tidligere sognepresten i Karasjok, Jo Bolstad, sommervikar til Kåre Kvammen som er tidligere prost i Indre Finnmark prosti overtar vikariatet.

Lyngmo og Thorsen framholdt på et møte i Kirkedepartementet tirsdag at de bare anerkjenner Børre Knudsen som sin åndelige tilsynsmann, dermed kom avskjedssaken opp i statsråd i dag.

Når saken kommer opp i rettsapparatet kan det ta opp til et par år før den blir avsluttet.

(NTB)