Regjeringen støtter Skarpnes-mindretallet

LONDON (NTB): Mindretallet i Skarpnes-utvalget, som behandlet spørsmålet om erstatning til norske jørder for økonomiske overgrep under krigen, har fått medhold i regjeringen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen kommer til å legge svært liten vekt på de juridiske vurderingene når den om kort tid legger fram sin stortingsproposisjon.

- Regjeringen har valgt en bred moralsk-etisk tilnærming til spørsmålet, sier spesialråd Hans Olav Østgaard i Justisdepartementet. Uttalelsen kom på den internasjonale konferansen om nazigull i London i ettermiddag.

Full seier

Dette betyr i prinsippet full seier for mindretallet i Skarpnes-utvalget, som besto av Berit Reisel fra Det Mosaiske Trossamfund og historiker Bjarte Bruland. Flertallet valgte å begrense sine vurderinger til det strengt økonomiske i saken, og fikk sterk kritikk for dette da rapporten ble lagt fram i juni.

- Erstatningsoppgjøret hadde bestemmelser som fikk direkte uheldige økonomiske konsekvenser for jødene. Regjeringen har signalisert at vi på egnet måte bør være rede til å gi økonomisk kompensasjon, og at de formaljuridiske vurderingene kommer til å være av svært underordnet betydning når de skal ta stilling til kompensasjonsform og innhold. De ser på dette som et moralsk oppreisningsaspekt, og vil i prinsippet fastslå at oppgjøret ikke er begrenset til økonomiske beregninger, sier Østgaard i en erklæring.

Kollektiv og individuell

Den moralske og etiske oppreisningen vil foreligge i pengers form, og fordeles både som en kollektiv bevilgning til ulike jødiske fora, og individuelle rehabiliteringer.

- Dette vil bli gjort i nært samarbeid med Det Mosaiske Trossamfund i Norge, sier Østgaard.

Berit Reisel, som tilhørte mindretallet i Skarpnes-utvalget, har også deltatt på konferansen i London, og er selvfølgelig veldig fornøyd med regjeringens valg av tilnærming til spørsmålet.

- Dette er veldig tilfredsstillende. Valget av bevilgningsmåter skal tas i nært samarbeid med oss, og jeg er overbevist om at vi kommer fram til en løsning, sier Reisel.

Østgaard vet ikke når proposisjonen skal legges fram for Stortinget.

- Den er ikke ferdig ennå, men det arbeides intensivt for å få den klar, sier han.