Regjeringen varsler 113 saker

Stortingsmeldinger om olje- og gasspolitikken, nasjonal oppfølging av klimaforhandlingene, kontantstøtte, ny opera og forslag om grønne skatter, er bare noen av de sakene regjeringen vil sende til Stortinget i løpet av våren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I alt varsler regjeringen om 113 saker, 39 stortingsproposisjon er, 31 stortingsmeldinger og 43 lovforslag eller odelstingsproposisjoner.

Den mest travle våren i Stortinget ser familie-, kultur- og administrasjonskomiteen ut til å få. Denne komiteen vil få 15 saker, mens næringskomiteen og justiskomiteen vil få 14 hver. Færrest saker går til forsvarskomiteen (5) og samferdselskomiteen (6).

Store saker

Det er mange store og omstridte saker som havner i Stortinget før sommeren. Den mest omstridte, kontantstøtten, vil komme i april. Samme måned kan finanskomiteen starte behandlingen av forslaget om en overgang til grønne skatter, dersom regjeringen holder sin timeplan. En stortingsproposisjon om Gardermobanen er varslet allerede i februar.

Stortingsmeldingen om nasjonal oppfølging av klimaforhandlingene er varslet i april. I mai kommer meldingen om olje- og gasspolitikken.

Kulturminister Anne Enger Lahnstein vil sende forslaget om ny opera til Stortinget i mars.

Forsvarskomiteens hovedsak blir retningslinjene for Forsvarets virksomhet og utvikling fram til 2002 som kommer allerede i februar. I april kommer en stortingsproposisjon om Forsvarets investeringer.

Krigsoppgjør

Justiskomiteen får tre viktige saker i april, en stortingsproposisjon om inndragning av jødisk eiendom i Norge under 2. verdenskrig og oppgjøret etter krigen, og stortingsmeldinger om den fremtidige kriminalomsorg og offentlighetsprinsippet i forvaltningen. I juni vil komiteen få et forslag om endringer i utlendingsloven.

(NTB)