MELLOM FORNUFT OG FORVENTET: Dagblad-kommentator Ola Magnussen Rydje sier regjeringen er på kollisjonskurs med KrF og Venstre på flere områder. Oppdatering: antallet oljemilliarder har økt fra 6 til 10 millioner. Video: Thomas Rasmus Skaug Vis mer

Statsbudsjettet 2018:

Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet

Oljepengebruken øker med 5,5 milliarder.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det er foreløpig ytterst få som vet nøyaktig hva vi har i vente, når finansminister Siv Jensen presenterer sitt forslag til statsbudsjett for Stortinget klokka 10 i dag. Men allerede klokka 8 la regjeringen fram nøkkeltallene i forslaget til årets budsjett.

Der ble det klart at regjeringen legger opp til å bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet for 2018. I pressemeldingen fra Finansdepartementet går det ikke fram hvor stort Oljefond uttaksprosenten måles opp mot, eller hvor mye det utgjør i kroner og øre.

NTB melder i midlertid at regjeringen legger opp til en bruk av 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet. Det er en økning på 5,5 milliarder fra forrige budsjett.

- Det utgjør drøyt 43 000 kroner per innbygger. Hver sjuende krone som brukes over offentlige budsjetter, hentes nå fra pensjonsfondet, skriver regjeringen og viser til Statens pensjonsfond utland, som populært kalles oljefondet.

- Svakt ekspansivt
Økonomer Dagbladet snakket med sist fredag mente at regjeringen burde legge seg på en oljepengebruk under 3 prosent, som er grensa regjeringen har satt. Det ble også resultatet, da nøkkeltallene fra statsbudsjettet ble framlagt torsdag morgen.

- Dette er som ventet fra et makroøkonomisk ståsted, med en budsjettimpuls på 0,1 prosent av BNP. Det vil si at statsbudsjettet er svakt ekspansivt for norsk økonomi, sier Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank, til Dagbladet torsdag.

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor, skriver NTB.

- Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, skriver Finansdepartementet i en pressemelding torsdag morgen.

Børsum mener derfor regjeringen har truffet en god beslutning, men er likevel skeptisk til at de ikke går lenger.

- Man kan kanskje si at regjeringen burde ha tatt grep allerede i revidert budsjett for 2017. Men det er uansett viktig og riktig at de demper oljepengebruken i budsjettet for det kommende året, gitt tilstanden i norsk økonomi, sier han.

- Ikke like optimistisk

Sosialøkonom og senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand sier han hadde forventet at Jensen ville legge bruken av oljepengefondet på rett under 3 prosent i forslaget til statsbudsjettet.

Det han derimot stusser på er at regjeringen i forbindelse med lanseringen av nøkkeltallene skriver at «Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend».

SOSIALØKONOM: Olav Chen.
SOSIALØKONOM: Olav Chen. Vis mer

- Der er jeg nok ikke like optimistisk, sier Chen til Dagbladet, og viser til at det i nøkkeltallene fra statsbudsjettet er forventet en vekst på 2,5 prosent i BNP.

- Her er det mange som prøver å spå hvordan året vil bli, og de fleste ligger nok litt under 2,5. Sentralbanken spår for eksempel rundt 2,0 prosent, sier Chen.

Han sier det kan ligge en taktikk bak finansministerens optimisme om neste år.

- Vi får jo mye mer informasjon om alt dette klokka 10. Men dersom regjeringen legger opp til at det blir høyere økonomisk vekst og mindre arbeidsledighet neste år, vil også samfunnet kunne få inn mer skatt fra arbeidstakere - og dessuten betale ut mindre penger i arbeidsledighetstrygd. Det kan være et argument, sier Chen.

- Må bruke mindre i gode år

De burde likevel gått enda lenger, mener Børsum. Han mener at ettersom veksten i norsk økonomi tar seg opp og arbeidsledigheten faller, så burde budsjettimpulsen minst ligge på null og kanskje også være negativt.

STATSBUDSJETTET: I dag kommer et forslag til statsbudsjettet. Finansminister Siv Jensen forteller at regjeringen vil komme med gode nyheter om blant annet økonomisk vekst og flere arbeidsplasser. Video: NTB / Scanpix. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet Vis mer

- I et normalår må vi legge til grunn at oljepengebruken er omtrent uendret. Dersom vi skal ha mer penger å bruke i dårlige år, så må vi bruke mindre penger i gode år. 2017 er et godt år, fordi veksten har tatt seg opp og arbeidsledigheten faller, sier han og etterlyser at oljepengebruken regjeringen legger opp til, over tid må samsvare med avkastningen i fondet.

- Det viktigste regjeringen har gjort i den forbindelse var å sette det tallet ned fra fire til tre prosent av oljefondet. Det reduserer betydelig muligheten for at vi bruker opp fondet over tid, sier han.

Han frykter at Norge kan være dårlig stilt, dersom et børskrakk fører til at oljefondet lider store tap.

- Vi har nå 8000 milliarder i oljefondet. En høy andel av de 8000 milliardene vi har i oljefondet er investert i aksjer. Det gir en høy avkastning, men vil også si at verdien fort kan falle 20-30 prosent ved et børskrakk. Hvis vi da skal holde oss til tre prosent, så må finansministeren kutte så kraftig i statsbudsjettet at det vil være helt urimelig. Derfor burde vi bruke mindre i gode år, slik at vi har mer å bruke i dårlige år.

- Svært så moderat opplegg

Det er tilsynelatende få økonomer som er spesielt overrasket over statsbudsjettet.

- I tråd med forventningene fra Norges Bank, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til NTB.

«Rimelig balansert» mener seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Budsjettet er innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett, sier han til NTB.

Også NHO sier at økningen i oljepengebruken i statsbudsjettet er på det nivået de hadde ventet.

- Det er et svært så moderat opplegg, sier sjeføkonom Øystein Dørum.

Dørum sier til NTB at han i forkant mente at økningen i oljepengebruken burde ligge i den nedre delen av intervallet 0–10 milliarder kroner, men at han så for seg at økningen trolig ville ligge nærmere 10 milliarder kroner.

- Nå har vi fått en slags fasit. Vi vet at økningen i oljepengebruken tilsvarer 0,1 prosent av fastlands-BNP, det er cirka 3 milliarder kroner. Avrunding gjør at vi ikke kan si om det er 2 eller 4, men det er i alle fall et tall som ligger i nedre del av dette intervallet. I så måte er det lavere enn det jeg hadde regnet med, og i så måte også bedre i samsvar med både situasjonen i norsk økonomi, og regjeringens budskap i perspektivmeldingen - nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene, den kunne ikke fortsette, sier Dørum.

Regjeringen vil bruke 2,9 prosent av oljefondet i statsbudsjettet

- Pilene har snudd
I fjor var satt finansminister Siv Jensen ny norsk rekord i oljepengebruk, noe mange økonomer og hele opposisjonen kritiserte henne og regjeringen for.

I forslaget til statsbudsjett for 2017 la regjeringen opp til å bruke 1.301,1 milliarder kroner, hvorav 225,6 milliarder kroner av oljefondets avkastning.

Og det virket lenge tydelig: Siv Jensen har færre oljemilliarder i veska i år, enn hun hadde i fjor.

- Vi har vært gjennom noen krevende år. Mange har mistet jobben, men nå har pilene snudd og det skapes arbeidsplasser. Det er veldig gledelige nyheter, og regjeringen må sørge for at vi legger til rette for å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, ikke svekke den, sa Jensen torsdag morgen.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg (H) hadde også i forkant varslet at de i 2018 vil foreslå å bruke noe mindre oljepenger, og at de vil bruke mindre enn 3 prosent av oljefondet, i tråd med handlingsregelen.