BEDRE VERN: Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffeloven. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn».
- Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget (Ap).  Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
BEDRE VERN: Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffeloven. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn». - Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIXVis mer

Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen

Rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil fjerne blasfemiparagrafen i den nye straffeloven. I stedet skal rasismeparagrafen utvides til å gjelde «angrep på religion eller livssyn».

Straffelovens paragraf 135, den såkalte rasismeparagrafen, foreslås utvidet til å gjelde hatefulle ytringer «slik at bestemmelsen ivaretar behovet for et strafferettslig vern mot kvalifiserte angrep på trossetninger og livssyn.»

- Vi får et bedre vern mot sterkt krenkende ytringer, samtidig som hensynet til ytringsfriheten blir ivaretatt, sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Avverge konflikter

Ifølge regjeringen vil et straffansvar som verner ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser kunne avverge alvorlige konflikter i samfunnet.

- Mange kan oppleve slike angrep krenkende. Angrep på trossetningene i religioner som ikke har mange tilhengere i Norge, kan lettere enn får oppleves som et angrep på en minoritetsgruppe med sÃrskilt behov for vern, heter det i en pressemelding fra regjeringen fredag.

Bakgrunnen for at blasfemiparagrafen foreslås fjernet er at straff ikke skal brukes for å verne moralske eller religiøse normer, et prinsipp stortingsflertallet har sluttet seg til. Det vil heller ikke være behov for noen blasfemiparagraf når rasismeparagrafen blir utvidet til å omfatte angrep på religion eller livssyn.

Ateisme beskyttet

Til tross for at regjeringen vil forby hatefulle ytringer om religion eller livssyn, understrekes det likevel at kritikk av troslærdommer eller ateistiske ytringer er beskyttet av ytringsfriheten:

«For at blasfemiske ytringer skal kunne straffes, må det forutsette at ytringene er forhånende eller på annen måte sterkt krenkende, fjernt fra ethvert saklig meningsinnhold og uten å inngå i de prosessene som ytringsfriheten legger til rette for; sannhetssøking, demokrati og individets frie meningsdannelse», heter det.


NTB