Regjeringen vil forhindre trygdeeksport

Regjeringen foreslår å stramme inn retten til barne- og ektefelletillegg ved opphold i utlandet.

FORESLÅR INNSTRAMMING: Dagens trygdeordning tillater både mottakerne, og deres ektefeller og barn, å bo i utlandet samtidig som de mottar ektefelletillegg. Foto: Morten Holm / NTB scanpix
FORESLÅR INNSTRAMMING: Dagens trygdeordning tillater både mottakerne, og deres ektefeller og barn, å bo i utlandet samtidig som de mottar ektefelletillegg. Foto: Morten Holm / NTB scanpixVis mer

- Vi ønsker å begrense trygdeeksport generelt, men dette er også noe vi har sett på i forbindelse med handlingsplan mot sosial kontroll, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til VG.

Ifølge avisa fremmer regjeringen fredag forslag om å stanse de ulike forsørgertilleggene for alderspensjonister og uføretrygde som oppholder seg i land utenfor EØS.

Fra 1. juli 2020 vil det være et krav at både den som mottar tilleggene, og forsørgede barn og ektefeller, må være bosatt i Norge.

Dette gjelder forsørgingstillegg til alderspensjon, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, kvalifiseringsstønad, uføretrygd og tiltakspenger.

Dagens trygdeordning tillater nemlig både mottakerne, og deres forsørgede barn og ektefeller, å bo i utlandet samtidig som de mottar ektefelletillegg.

Innstrammingen skal bare gjelde eksport av forsørgingstillegget, ikke selve alderspensjonen eller uføretrygden. VG skriver det er gitt unntak ved utenlandsopphold som ikke utgjør mer enn tre måneder i løpet av en tolvmånedersperiode.

- Ettersom størrelsen på forsørgingstilleggene er tilpasset et norsk kostnadsnivå, er det ment å brukes i Norge, sier Hauglie.

På spørsmål fra VG medgir finansminister Siv Jensen (Frp) sin støtte til forslaget.

- I Norge er ytelsene ganske høye. Når du sender det ut av landet blir det relativt sett ganske mye penger. Derfor ønsker vi å få kontroll på eksport av trygdeytelser og velferd. Vi kan ikke ha det sånn, sier hun.