- Regjeringen vil kutte i velferden

Regjeringen vil bruke økt arbeidsinnvandring til å kutte i norske velferdsordninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det hevder kommunalkomiteens leder på Stortinget, Magnhild Meltveit Kleppa (Sp). Kleppa mener regjeringen overser risikoen for at EU-utvidelsen 1. mai medfører en kraftig økning av utgiftene til kontantstøtte, barnetrygd, sykelønn og sosialstønad. Dagbladet har denne uka skrevet at blant annet polske bærplukkere i Norge får kontantstøtte for sine barn i hjemlandet. Grunnen er at Norge har godtatt at arbeidsinnvandrere fra EØS-land skal ha rettigheter som nordmenn.

Både Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Finland og Italia har erklært at de ikke vil åpne arbeidsmarkedet fra første dag EU utvides til Polen, Tsjekkia, Ungarn og de baltiske land.

Den norske regjeringen har foreløpig ikke bedt om overgangsordninger.

- Uhørt

- Det er uhørt at regjeringen prioriterer et fritt arbeidsmarked framfor hensynet til de 100000 arbeidsledige Norge har, og alle de andre som i dag er tvunget på trygd. Istedenfor å sikre dem arbeid ønsker regjeringen å åpne for en strøm av EØS-borgere som vil presse lønninger ned og øke utbetalingene til kontantstøtte og barnetrygd, sier Kleppa.

- Den høyredominerte regjeringen driver en ukritisk tilpasning til EU. Jeg tror grunnen er at den i utgangspunktet vil kutte i norske velferdsordninger. Når vi åpner grensene uten å skjerme oss, kan utgiftene til folketrygden stige så mye at innstramminger tvinges fram, sier Kleppa.

Overser farene

- I stortingsmelding nr. 19 overser og bagatelliserer regjeringen farene for at velferdsordningene kommer under press, sier Kleppa.

- Men bør vi ikke gjøre oss attraktive for de nye EU-landene slik at vi er sikre på at vi har nok arbeidskraft?

- Senterpartiet mener at behovet for arbeidskraft kan sikres ved kvotert innvandring til de bransjene som sliter med å skaffe folk.

Hun leder komiteen som i løpet av kort tid behandler stortingsmelding nr. 19 om «Et velfungerende arbeidsmarked». Fristen for å endre utlendingsloven der eventuelle overgangsordninger må inn, går ut 1. mai.

FRYKTER KUTT: Magnhild Meltveit Kleppa (Sp).