Regjeringen ville skjerme Mossad

Bratteli-regjeringen grep direkte inn i statsadvokat Håkon Wikers arbeid mens han var aktor i Bouchiki-saken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Wiker ble kalt inn på teppet i UD og fikk beskjed om at regjeringen var misfornøyd med at Mossad ble sterkt eksponert i retten, skriver Bergens Tidende.

Dette går fram av interne UD-dokument som er frigitt 25 år etter likvideringen av Ahmed Bouchiki på Lillehammer, 21. juli 1973. Innkallingen av Wiker skjedde etter pålegg fra utenriksminister Knut Frydenlund. Det skjedde mens saken gikk for retten og kan bare ha hatt som formål å influere på arbeidet hans.

I realiteten var dette det samme som å instruere påtalemakten uten å gå den rette veien via Kongen i statsråd. I et notat fra daværende utenriksråd Sverre Gjellum, stilet til utenriksminister Knut Frydenlund 15.1.74, heter det blant annet:

Etter anmodning fra utenriksministeren tok jeg i dag kontakt med statsadvokat Wiker og meddelte følgende: Regjeringen er betenkt over at det under rettssaken for åpne dører er kommet fram så mange detaljer om det israelske etterretningsvesen. Saken har derfor fått en slagside i retning av at det er israelsk etterretningstjeneste som sitter på tiltalebenken og er således blitt en tyngre belastning enn nødvendig i vårt forhold til Israel.

-Dokumentene viser at samarbeidet mellom Ap og Istrael har vært så sterkt at norske rettsprinsipper er blitt satt til side, sier advokat Tor Erling Staff.

Han har jobbet for sønnen til Ahmed Bouchiki med erstatningskrav og for å vite hva som har skjedd i saken.

Staff har fremmet krav om granskning av hele Bouchiki-saken.

NTB