Regjeringens asylpolitikk

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dagbladet har 22. juli en leder hvor de beskylder meg for å være vinglete, med referanse til hva jeg tidligere har ment om behandlingen av asylsøknader fra enslige mindreårige. La meg presentere noen fakta for Dagbladets lesere.

Når det gjelder registrering av enslige mindreårige asylsøkere, mener jeg akkurat det samme i dag som jeg mente i 2004. Asylintervju med enslige mindreårige asylsøkere skal ikke skje uten at verge er til stede.

Så til fakta i saken: I 2008 anmodet UDI på eget initiativ Politiets utlendingsenhet (PU) om at de i forbindelse med registreringen av asylsøkere også skulle stille et kort spørsmål om grunnlaget for at de søker asyl. Formålet var å kunne forberede det påfølgende asylintervjuet bedre og på den måten effektivisere asylsaksbehandlingen. Det ble ikke gjort unntak for enslige mindreårige asylsøkere. UDI har nå informert meg om at de ser at det er uheldig at slike spørsmål også stilles til enslige mindreårige asylsøkere uten at verge er til stede. UDI har derfor besluttet at slike spørsmål ikke lenger skal stilles til mindreårige så lenge det ikke er verge til stede. PU arbeider nå med å få på plass en vergevaktordning i forbindelse med registreringen, og regner med at en slik ordning er på plass tidlig på høsten.

Med den store økningen i antallet enslige mindreårige asylsøkere, er det en stor utfordring å kunne gjennomføre en asylvurdering så effektivt og raskt som mulig. Jeg forventer derfor at UDI løpende vurderer saksbehandlingsrutinene med sikte på å effektivisere disse, uten at det går ut over søkernes rettssikkerhet.