Regjerings-splid da veterinæravtalen ble vedtatt

«Fri flyt av mat og dyr er fortsatt galskap» hevdet demonstrantene utenfor Stortinget mens de folkevalgte inne i salen debatterte veterinæravtalen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- De kommer til å vedta veterinæravtalen, og de gjør det på eget initiativ uten at det er tilstrekkelig dokumentert hvorfor det er nødvendig. De setter bumerket sitt på en kontrakt som stadfester en begredelig hestehandel, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Svein Kostveit, i sin appell.

Stortingsflertallet vedtok avtalen, men var dypt uenig i demonstrantenes synspunkter. Støtte i salen fikk motstanderne fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Mens Sps stortingsrepresentanter gikk hardt ut mot avtalen, forsvarte fiskeriminister Peter Angelsen (Sp) avtalen sammen med statsrådene fra KrF, utenriksminister Knut Vollebæk, landbruksmin ister Kåre Gjønnes og helseminister Dagfinn Høybråten.

«Hestehandel»

Beskyldningene om hestehandel var i første rekke myntet på KrF. Partiet ble da også angrepet både fra SV og Ap. SV klandret KrF for å ha endret standpunkt, mens Ap mente at partiet ikke gikk helhjerte nok inn for avtalen, men stemte for den for å beholde regjeringsmakten.

- KrF har foretatt et knefall for ja-partiene og svikter sine prinsipper, sa Hallgeir Langeland (SV).

Da saken ble debattert i Stortinget 23. januar i fjor, støttet KrF et forslag om å videreføre den eksisterende veterinærkontrollen, men dette forslaget ble nedstemt. Etter den tid har den nåværende regjeringen ført forhandlingene med EU til ende.

- Etter KrFs mening har regjeringen gjort et godt og grundig arbeid med å utarbeide nødvendige kontrolltiltak slik at tryggheten for folke- og dyrehelsen er ivaretatt på en minst like god måte som i dagens ordning, sa parlamentarisk leder Einar Steensnæs i debatten.