- Regjeringspartiene konkluderer altfor raskt når de frikjenner Støre

Det gikk hett for seg under Stortingets siste Tschudi-debatt.

TROLIG FRIKJENT: De røgrønne partiene har varslet at de vil bruke flertallsmakten i Stortinget til å frikjenne utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Tschudi-saken. Foto: Jacques Hvistendahl
TROLIG FRIKJENT: De røgrønne partiene har varslet at de vil bruke flertallsmakten i Stortinget til å frikjenne utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) i Tschudi-saken. Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag ble Tschudi-saken debattert i Stortinget.

KrFs representant i kontrollkomiteen, Geir Bekkevold, mener regjeringspartiene har konkludert altfor raskt når de frikjenner utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Han mener ingen har grunnlag for å konkludere i om Støre var inhabil eller ikke, og derfor vil han heller ikke være med på de øvrige opposisjonspartienes forslag om å fremme såkalt daddelvedtak (forklart nederst) mot utenriksministeren.

- Når man fremmer et slikt forslag, skal man være rimelig sikker på at Støre var inhabil, sa Bekkevold, og slo fast at KrF likevel mener at Støre burde ha gått til Justisdepartementets lovavdeling for å få avklart dette spørsmålet.
 
Drittlei Tschudi-saken
SVs Hallgeir Langeland er drittlei av Tschudi-saken, og kom med et hjertesukk fra Stortingets talerstol:

- Spillet handler om å late som om man ikke spiler. Vi bruker så vanvittig mye av tiden vår på dette politiske spillet. Er det lurt? spurte han.

- Etter å ha lest brev på og brev og brukt timesvis på denne saken, er konklusjonen den samme som den har vært hele tiden: Utenriksministeren var ikke inhabil. Og vi burde ikke ha brukt så mye tid på denne saken, slo han fast.

Krass Støre-kritikk
Opposisjonen er av enn annen oppfatning. Høyres kontrollkomitemedlem, Per-Kristian Foss, var en av flere opposisjonspolitikere som rettet krass kritikk mot Støre under dagens debatt:

- Dersom et livslangt vennskap, der man er sammen på livets merkedager og også ferierer sammen, ikke rokker ved ens habilitet, da er det vanskelig for meg å se hva som står igjen. Det gjør det heller ikke lettere for Støre at han i en pressemelding 20. mars omtalte Felix Tschudi som en bekjent, mens han under kontrollhøringen 7. mai oppgraderte Tschudi til en venn.

Foss slo videre fast at at Støres første forklaring til kontrollkomiteen om at det var Rederiforbundet som tok initiativ til senteret, var direkte feil.

Han viste videre til Tschudis omfattende næringsinteresser i nord, og at senteret har slitt med å finne andre interesserte partnere i næringen. 

- Den som vil ha nytte av dette prosjektet i dag, er Tschudi.

Ap og Frp i full krangel
I forrige uke avga Stortingets kontroll-og konstitusjonskomité sin innstilling til saken. Som Dagbladet kunne fortelle allerede før den ble offentliggjort, fikk Stortinget en uvanlig splittet innstilling i fanget.  Kritikken fra opposisjonspartiene er svært kvass, mens regjeringspartiene går inn for full frifinnelse.

Saksordfører og konstitusjons- og kontrollkomiteens leder, Anders Anundsen (Frp), åpnet ballet. Han benyttet i sin innledning anledning til å kommentere den uvanlige splittelsen.

- Det har oppstått en kamp om virkeligheten, eller en kamp om forståelsen av virkeligheten, sa han. 

- Arbeiderpartiet har forsøkt å påvirke folks virkelighetsoppfatning om hvem som tok initiativet til Senter for nordområdelogistikk, sa Anundsen og slo videre fast at at det er ingen tvil om at Støres venn tok initiativet.

Han viste til at også Støre innrømmet dette under kontrollhøringen 7. mai.

- På dette punktet er det imidlertid en viss avstand mellom Støres redegjørelse til kontrollkomiteen, og det som kom fram under kontrollhøringen, sa Anundsen, og fortsatte:

- Jeg registrerer med en viss tilfredsstillelse at utenriksministeren nå sier at dersom at han vil få gjennomført en ekstern habilitetsvurdering dersom det kommer opp en ny sak der hans venn er involvert. Men det er synd denne erkjennelsen kom så sent, la han til.

- Vrir på Sannheten
Arbeiderpartiets representant i kontrollkomiteen, Martin Kolberg (Ap), mener derimot at det er Anundsen som «vrir på sannheten».

- Han setter sammen noen utvalgte sitater, slik at saken blir noe annet enn helheten. Rederiforbundet har hele tiden sagt til at de stille seg bak dette som et større prosjekt, sa Kolberg.

Anundsen avviser kritikken kontant, og mener Kolberg vrir på hva saken angår.  Rederiforbundets bakenforliggende prosjekt angår ikke kontrollkomiteen, slo han fast.  

-  Saken handler om UDs tildeling av penger til opprettelsen av Senter for nordområdelogistkk, sa han.

Splittet Storting Lite tyder på at kritikken Støre har måtte tåle i dag, leder fram til et kritisk vedtak. Dette selv om Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet i innstillingen mener at «det er klart» at utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) burde ha sørget for en ekstern habilitetsvurdering før han ga seks millioner UD-kroner et nordområdesenter initiert og styrt av ungdoms- og omgangsvennen Felix Tschudi.

Regjeringspartiene går på sin side inn for en fullstendig frifinnelse av utenriksministeren.

Kolberg tok i sitt innlegg til orde for at opposisjonen har skapt en «smal sti» i saken, for at den skal lede opp til en gitt konklusjon.  

- Det er ingenting som tyder på at dette var en dårlig investering for Staten, sa han, og fortsatte:

- Hele habilitetsspørsmålet lener seg på det at Felix Tschudi og Tschudi Shipping Company skulle hatt en særlig fordel med partnerskapet med UD. Ingenting tyder på det. Tschudi Shipping Company har ikke hatt en særlig økonomisk fordel av tildelingen.

Kolberg mener tildelingen har kommet alle de relevante aktørene i regionen til gode, og at dette kom ettertrykkelig fram under kontrollhøringen.

- Det var Tschudi som tok initiativet til Senter for nordområdelogistikk. Men ingen kan påstå at det er noe galt eller mystisk ved det. Det inititaivet sprang ut fra en større prosess, der flere aktører deltok, sa Kolberg, før han konkluderte:

- Dette må være det dårligste begrunnet daddelvedtaket (forklart nederst i saken) denne salen har blitt invitert til å fatte.

Næringsaktør i nord
Det UD-støttede senteret - der Støres venn altså er styreleder - har som mål å samle og organisere kunnskap med sikte på å åpne Nordøstpassasjen, altså sjøruta langs Russlands arktiske kyst, for kommersiell shipping. Som Dagbladet har omtalt tidligere, er Felix Tschudi en stor næringsaktør i nord. Han har blant annet investert tungt i industri- og havnearealer i Kirkenes, gjennom sitt rederi Tschudi Shipping Company.    

Han har også eierinteresser i skipsagenten Arctic Bulk, som spesialiserer seg på nettopp kommersiel shipping gjennom Nordøstpassasjen, samt gruveselskapet Sydvaranger Gruve, som ønsker å skipe jernmalm til Kina langs sjøruta. 

Daddelvotum
I innstillingen nøyer imidlertid KrF seg med å vise til at «utenriksministeren i noen andre tilfeller der venner var i fokus, har fått sin habilitet vurdert av Justisdepartementets lovavdeling».

KrF mener «dette også burde vært gjort i den foreliggende saken», og understreker at «det ville vært en stor fordel».

Frp, Høyre og Venstre er ikke mye nådige i sin dom. Der KrF understreker viktigheten av gi «nøyaktig og fyllestgjørende informasjon», viser de øvrige opposisjonspartiene til «flere unøyaktigheter om fakta fra utenriksministerens side», som «kan ha bidratt til å svekke tilliten til forvaltningens upartiskhet». De «konstaterer at redegjørelsen fra utenriksministeren til komiteen på enkelte områder er unøyaktig», og viser særlig til at Støres forklaring om hvem som tok initiativ til å etablere senteret. Den mener de «er direkte feil».

Derfor har de formulert et såkalt «daddelvotum», som er den sterkeste formen for kritikk de kan komme med uten å fremme mistillitsforslag. Her går de inn for at Stortinget uttaler at Støre har opptrådt «kritikkverdig».

Etter alt å dømme vi regjeringspartiene bruke sin flertallsmakt til å stemme ned dette forslaget senere i kveld.

STØRE-VENN: Milliardrederen Felix Tschudi er ungoms- og omgangsvenn av utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), og har satstet stort i Nordområdene. I 2008 tok han initativ til å opprette et senter i Kirkenes for nordområdelogistikk, som fikk seks millioner kroner i støtte fra UD. Støre sjekket ikke habiliteten sin før pengene ble tildelt.
STØRE-VENN: Milliardrederen Felix Tschudi er ungoms- og omgangsvenn av utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), og har satstet stort i Nordområdene. I 2008 tok han initativ til å opprette et senter i Kirkenes for nordområdelogistikk, som fikk seks millioner kroner i støtte fra UD. Støre sjekket ikke habiliteten sin før pengene ble tildelt. Vis mer