Regner med nye atomuhell i Halden

Atomreaktoren i Halden har vært stengt på grunn av et uhell siden 28. januar. Nå vil eierne starte den opp igjen, men vil ikke utelukke nye uhell.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg ville ikke følt meg trygg som nabo, sier Bellonas Thomas Nilsen.

Atomreaktoren like utenfor Halden sentrum ble satt i drift på slutten av 50-tallet. Reaktoren er først og fremst en forskningsreaktor, og påtar seg oppdrag for internasjonal atomindustri.

28. januar i år gikk det galt. Et såkalt brenselselement gikk i stykker på grunn av mangelende kjøling. En ventil var stilt feil. Heldigvis ble det ikke sluppet noe radioaktivitet ut av reaktorhallen, men reaktoren har stått stille siden uhellet.

Nå går reaktorpersonalet nøye gjennom det antageligvis mest alvorlige uhellet i reaktorens 40-årige historie. Driftspersonalet regner med å ha rektoren i drift igjen i løpet av en to ukers tid.

- Vi driver nå med rutinemessig utsjekking av reaktoren før oppstart. I tillegg foretar vi ytterligere kontroller, det føler vi er veldig viktig etter fasen vi har vært igjennom, sier driftssjef Atle Valseth til Dagbladet.no.

Norske atomreaktorer

  • Reaktoren i Halden drives og eies av Institutt for Energiteknikk (IFE). Reaktoren tester brenselsstaver for den internasjonale atomindustrien, og har vært i drift siden 1958. Det gjør den til en av de aller eldste reaktoren i drift i verden.
  • Akkurat nå foregår det 30 eksperimenter på atombrensel og materialer i selve reaktoren, i tillegg til annen forskningsvirksomhet ved anlegget. Reaktoren leverer også damp til en nabobedrift.
  • I tillegg til Haldenreaktoren har IFE en operativ og to nedlagte reaktorer på Kjeller utenfor Oslo. Norges første atomreaktor, JEEP I på Kjeller, ble satt i drift i 1951, og Norge var da den første ikke-stormakten med en atomreaktor.

Utelukker ikke nye uhell

Institutt for Energiteknikk (IFE), som eier reaktoren, vil i løpet av kort tid sende en rapport om uhellet til Statens Strålevern.

- Vi har et meget godt bilde av hva som skjedde, sier sikkerhetssjef Helge Smidt-Olsen.

Han bekrefter at det er foretatt en nøye gjennomgang av driften etter uhellet, men kan ikke garantere at det ikke vil gå galt på nytt.

- Vi forbedrer de interne rutinene hele veien. Vi må jo sørge for at dette ikke skjer igjen. Men det er jo ikke urimelig at når vi tester brensel så vil noe av det gå i stykker. Det ligger jo i sakens natur, sier sikkerhetssjefen.

Bellona reagerer sterkt på denne innrømmelsen fra Halden-reaktoren.

- Skal en institusjon i Norge planlegge atomuhell så bør de ha tillatelse fra Stortinget. Det har de ikke. Da konsesjonen til denne reaktoren ble behandlet i Stortinget for to år siden, lovet sikkerhetssjefen at det aldri ville skje nye uhell. Så opplever vi at vi får det kanskje mest alvorlige uhellet noensinne, sier Thomas Nilsen.

- Hvor alvorlig kan følgene av et uhell bli?

- Reaktoren ligger like ved et boligområde. Det er ikke uten grunn at man i resten av verden har sluttet å bygge atomreaktorer i nærheten av tettbebygde strøk. Heldigvis ligger reaktoren inne i fjellet, så sannsynligvis vil bare små mengder radioaktivitet slippe ut.

GAMMEL REAKTOR: Atomreaktoren i Halden har vært i drift siden 1958. Det gjør den til en av de eldste operative reaktorene i verden. 28. januar sviktet en kjøledel og utløste det kanskje mest alvorlige uhellet i reaktorens historie.