Regnet dreper

De enorme nedbørsmengdene som har skylt nedover Sør- og Østlandet de siste to månedene, er i ferd med å drepe livet i utallige vann og vassdrag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Resultatet blir utryddelse av en lang rekke ørret- og røyebestander i de større vassdragene i Agder-fylkene, heiområdene nær Hardangervidda i Telemark og Buskerud.

De siste 10- 15 åra har enorme beløp vært lagt ned i kalking og kultivering for å gjeninnføre liv i døde vassdrag.

Svovel- og nitrogenutslippene fra Europa har gått betydelig ned de siste ti åra, men det berger ikke situasjonen. De enorme nedbørsmengdene fører til at tilsvarende mye mer svovel og nitrogen faller ned i våre vann og vassdrag.

I fare

I det sørlige området av Hardangervidda, kanskje vårt rikeste ørretområde sørpå, har vannkvaliteten lenge ligget på grensen av hva fisk og øvrig vannfauna kan overleve i. Området ligger langt fra vei og folk og er i all hovedsak ikke kalket.

- Ferske måleresultater viser at ph-verdiene har sunket med gjennomsnittlig 0,2 på ph-skalaen. I Tovdalsvassdraget med utløp Kjevik like ved Kristiansand, har ph-verdien beveget seg fra gjennomsnittlig 4,95 til 4,70. Dette er et svært dramatisk fall når man beveger seg så lavt i surhetsskalaen. Samme tendens ser vi i Nidelva. Ved våre målestasjoner i Telemark og Buskerud får vi tilsvarende kritiske resultater, noe som betyr at en rekke ørretstammer vil være i fare, sier forskningsleder Brit Lisa Skjelkvåle ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til Dagbladet.

Laksedød

Målingene i Telemark er hentet inn fra Nivas stasjon på Gautefall, der ph-verdiene nå er nede i 4,6: nær tre desimaler under gjennomsnittlige høstverdier de siste årene. I Buskerud er målestasjonen plassert i Vassfaret, Aurdøla, på grensa mot Oppland.

- Tendensen er lik i hele området som har mottatt de enorme nedbørsmengdene i høst, sier Skjelkvåle.

På Sørlandet, henholdsvis i Mandalselva og Audna i Vest-Agder, har man for lengst registrert betydelig lakse- og ørretdød som følge av nedbøren.

Ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) understreker seniorforsker Kjetil Tørseth at nedbøren i seg selv ikke inneholder mer svovel og nitrogen enn den har gjort de seinere år. Men når mengdene blir så enorme, hoper gifta seg opp.

Nøytral vannkvalitet er sju blank. Når ph-verdien nærmer seg fem, er livet i fare. Bare små hopp nedover herfra gjør store utslag.

Høstens nedbørsmengder skaper også andre problemer: I Numedalslågen, en av landets viktigste lakseelver, er gytingen langt på vei ødelagt på grunn av vedvarende flom og ødelagte gyteplasser.

NEDBØRSSJOKK :Dramatiske fall i surhetsgraden truer med å drepe ørret- og røyestammer i flere vann og vassdrag på Sør- og Østlandet.