Regnskogen må reddes!

Et rikt biologisk mangfold er menneskehetens livsforsikring. 50-90% av verdens arter finnes i regnskogene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De tropiske regnskogene ødelegges i et ufattelig omfang og tempo. På 90-tallet mistet verden 1,58 millioner kvadratkilometer tropisk skog, et areal som er fem ganger større enn Norge. Hvert år forsvinner tropisk skog tilsvarende halve Norges areal. Den systematiske utryddelsen av regnskogene får dramatiske konsekvenser for jordens mangfold av plante- og dyrearter. Det biologiske mangfoldet er selve kilden til mat og medisiner. Både skogene og artene som lever i dem, er en forutsetning for stabile økosystemer som gjør kloden mindre sårbar for klimaendringer.

Dramatisk

Mitt besøk til det som er igjen av regnskogene på Sumatra, var en rystende og dyster opplevelse. En av jordens rikeste skoger ble redusert med over 60% fra 1985- 97, og om fem år kan den være utradert. Med skogen forsvinner leveområdene for den asiatiske elefanten, Sumatra-tigeren og solbjørnen, og flere tusen andre unike plante- og dyrearter.

Situasjonen er tilsvarende i Brasil. Hvert år avskoges et areal nesten på størrelse med Nord-Trøndelag. Gjennomføres de gigantiske utbyggingsplanene i Amazonas, kan regnskoger på størrelse med hele Europa bli halvert de neste 20 årene.

Et rikt biologisk mangfold er menneskehetens livsforsikring. 50-90% av verdens arter finnes i regnskogene. Omkring 40% av alle medisiner er utviklet fra ville planter og dyr. Kanskje huser regnskogene arter som kan bidra til å løse kreftgåten og gi oss medisiner mot aids. Den originale genetikken i ville arter har vist seg å være garantien når arter som er foredlet for matproduksjon bukker under for sykdom.

Regnskogene er også leveområder for gjenværende urfolk. Hvis den negative utviklingen får fortsette, er det fare for at de siste urfolk i tropene utryddes med skogene. Å beskytte regnskogene er en forutsetning for å bevare ressursgrunnlaget og sikre bærekraftig utvikling, men også et spørsmål om å forsvare demokrati og menneskerettigheter.

Pådriver

Det haster med å gjennomføre tiltak globalt, fordi presset mot regnskogene er enormt og fordi arter som utryddes forsvinner for alltid. Norske myndigheter er derfor en pådriver i internasjonale fora for å stanse utryddelsen av regnskogen.

Under Biodiversitetskonvensjonen har Norge arbeidet aktivt for å få på plass et godt skogprogram som gir viktige føringer for bærekraftig hogst. Nå må vi utvikle disse prinsippene videre til et forpliktende internasjonalt regelverk for skog.

Vi må få slutt på all handel med tømmer som ikke er drevet frem på en bærekraftig måte. Norge vil intensivere arbeidet i FN og Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få tiltak mot handel med ulovlig hogd tømmer.

Ved siden av å arbeide for forbud er det viktig å bruke markedet i regnskogens tjeneste. På WTOs ministermøte i Doha i fjor ble man enige om å intensivere arbeidet med merkekrav for miljøformål med sikte på mulige forhandlinger fra neste år.

For egen dør

Også Norge må bidra til å dempe presset mot regnskogene. Det er forstemmende at det ifølge Regnskogfondet selges 300000 kvadratmeter med tropisk parkett i Norge hvert eneste år, hugget i verdens siste regnskoger, ikke minst når det finnes annet tropisk treverk som er godkjent etter strenge miljøkriterier.

Regjeringen vil gå inn for forbud mot innførsel av trevirke som er ulovlig hogd, og vurdere ulike virkemidler for å hindre innførsel av trevirke som ikke er miljøsertifisert. Staten bør selv etablere innkjøpsrutiner som sikrer at trevarer som kjøpes inn i statens virksomheter, stammer fra bærekraftig hogst. Jeg vil også ta et tilsvarende initiativ overfor næringslivet, spesielt byggevare- og møbelbransjen.

Regjeringen vil med det første fremme forslag til en ny lov om miljøinformasjon. Blant de aktuelle forslagene er en regel som gir folk rett til å spørre om miljøvirkninger i produksjonsfasen også når den skjer utenfor Norges grenser. Dette foreslås nettopp med tanke på ulovlig hogd tropisk tømmer.

Gjennom bilateralt samarbeid og avtaler med viktige eksportører må vi stille krav til bærekraftig hogst. Norge har en miljøsamarbeidsavtale med Indonesia, der et sentralt element er å komme ulovligheter innen tropisk skog til livs. Vi bør sikre at bare tømmer som er bærekraftig produsert, eksporteres til Norge.