Reinsamene vil skyte ørn. - Vi må kunne beskytte og forsvare eiendommen vår

- Dårlig idé, mener biolog.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Dagbladet skrev i går om kongeørnens herjinger med tamrein. Reinsamene mener det er en dyretragedie som skjer på norsk jord.

Nå vil de ha muligheten til å skyte ørn.

- Vi må kunne beskytte og forsvare dyra våre og eiendommen vår. Ørneforvaltningen er ute av kontroll, og politikerne klarer ikke se helheten, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske reindriftsamers landsforbund (NRL), til Dagbladet.

Det er ikke lov å felle kongeørn i Norge, men Viltloven åpner for å felle skadeørn ved tillatelse fra Fylkesmannen.

Frykter kriminalisering I april kom Rovdata med nye bestandstall på kongeørn i Norge. I rapporten anslås det at at 963 av de 1260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger de siste fem åra.

Ifølge Miljødirektoratets rovbase, som fører statistikk over reineiererstatninger, tapte totalt norske reineiere 100 000 dyr i 2013. Totalt fikk reineiere erstatning på drøye 20 000 av tapene, og over 4500 av disse tapene, kommer ifølge statistikken fra kongeørn.

Jåma i NRL sier samene nå ikke har noen måte å beskytte reinen sin mot kongeørn nå.

- Det blir en desperat situasjon for reineiere som finner dyra sine på den måten. Med dagens lovverk frykter jeg at du til slutt kriminaliserer folk, fordi man blir desperat når man ser tapet de påfører, sier hun.

Kongeørnen er ikke lenger på den såkalte rødlista i Norge, og bestanden regnes derfor som livskraftig. Jåma mener imidlertid bestanden utgjør et problem.

- Slik jeg ser det, har man ikke kontroll over forvaltninga i dag, sier hun.

- Representerer ikke virkeligheten Biolog og seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Torgeir Nygård, sier at tallene som presenteres på antall tamrein tapt til rovdyr, ikke nødvendigvis speiler virkeligheten.

- Det er viktig å presisere at dette er dyra som det er gitt erstatning for. Bare en liten andel av tapene blir dokumentert av Statens naturoppsyn. Direktoratet for naturforvaltning foretar en skjønnsmessig vurdering av skadene som grunnlag for utbetalingene sine, sier han til Dagbladet.

- I og med at bare en liten andel av de dyrene som forsvinner blir dokumentert, kan det stilles store spørsmålstegn ved det påståtte skadeomfanget og dødsårsakene, sier Nygård.

Han forteller at NINA har gjort egne beregninger på reintaptallene.

- Vår forskning indikerer at kongeørnen gjør mindre skade enn reindriftsnæringa hevder, men vi sitter heller ikke med all viten om dette. Vi vet en del om det som skjer i hekketida for kongeørna, men vi vet mindre om hva som skjer på vinterbeitene. Her er det kunnskapshull som det trengs mer forskning for å fylle.  Men vi vet med sikkerhet at i de fleste områdene der kongeørna holder til, er det hare, rype, og annen skogsfugl som utgjør basisnæringa til kongeørnen.

- Enkelte år har man veldig store tap. Det var en katastrofal vårvinter i 2000/2001. Da påsto reindriftsnæringa at ca 25 000 rein ble tatt av kongeørn i Finnmark. Hvis det skal være tilfelle må alle kongeørnene i Finnmark leve nesten utelukkende av rein hele året, sier han.

- Skepsis Bare en mindre del av reintapene skyldes rovdyr. For store reinsbestander og hardt pressa beiteomrdåer, samt ugunstige værforhold forklarer i større grad reintapene, ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) fra 2013.

REAGERER: Ellinor Marita Jåma, leder av Norske reindriftsamers landsforbund, reagerer på de sterke bildene av reinen som skal være tatt av ørn. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
REAGERER: Ellinor Marita Jåma, leder av Norske reindriftsamers landsforbund, reagerer på de sterke bildene av reinen som skal være tatt av ørn. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Det har i årevis også blitt sådd tvil om tallene som reinnæringen selv har presentert når det kommer til tap fra rovdyr.

- Vi er lei av å ikke bli trodd. Jeg synes det er rart at man ikke hører på samene, som er ute i naturen hver eneste dag, sier hun.

- Vil dere ikke ha rovdyr i norsk natur?

- Jo, rovdyr skal leve i norsk natur. Det mener vi helt klart, men den må forvaltes på en måte som gjør at den begrenser tapene av rein, sier Jåma i NRL.

- Skjønner dere at mange vil reagere på at dere ønsker fellingstillatelse på ørn?

- Det må man gjerne reagere på. Det håper jeg også mange gjør, men da må de også argumentere med det når de ser hvordan tamreinen blir utsatt, sier hun.

- Dårlig forslag Torgeir Nygård i NINA er kritisk til forslaget fra NRL.

- Hvis man først skal gå etter såkalte skadeørner, hvordan kan man være sikker på å treffe riktig individ? Da må man i så fall ta ørnene på fersk gjerning i det de dreper byttet. Å finne synderen byr på store utfordringer og stor usikkerhet. Dessuten, hvis en ørn sitter på et reinkadaver og eter, kan man jo ikke være sikker på at det er den samme som har drept dyret. Det er en dårlig i idé å skulle tillate dette, sier han til Dagbladet. 

AVSPISY: Statens naturoppsyn har vurdert at flere dyr har blitt tatt av ørn i området der Per Thomas Oskal har reinen sin. Dette bildet viser en av stumpene som er igjen. Foto: Per Thomas Oskal
AVSPISY: Statens naturoppsyn har vurdert at flere dyr har blitt tatt av ørn i området der Per Thomas Oskal har reinen sin. Dette bildet viser en av stumpene som er igjen. Foto: Per Thomas Oskal Vis mer

Han er også uenig i at bestanden og forvaltninga er ute av kontroll.

- Den skal jo ikke kontrolleres, ifølge politiske vedtak, og den bestanden vi har i dag ser ut til være ganske stabil og på et nivå som er politisk akseptert. Den er heller ikke biologisk i stand til å øke voldsomt på grunn av lav formeringsevne, og våre nylige studier viser at det har vært elendig hekking i Midt-Norge og Nord-Norge de siste årene, sier Nygård.

Usikre tall Kongeørnbestanden i Norge er nå ikke regulert. Det ble i 2004 vedtatt at bestanden av kongeørn skulle opprettholdes i hver region på det nivået som var situasjonen da. I 2003 var bestanden anslått til 850-1 200 hekkende par i landet, noe som betyr at dagens tall er innenfor bestandsmålene.

- Det er noe usikkerhet i estimatet på okkuperte territorier med hekkende par, men dette gjelder altså begge veier. Det kan være flere, men også færre, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning, Henrik Brøseth, til Dagbladet.

KLØR: Fyrstikkene som er stukket inn i reinsdyrkadaveret, skal vise kloremerker etter kongeørnen. Foto: Per Thomas Oskal
KLØR: Fyrstikkene som er stukket inn i reinsdyrkadaveret, skal vise kloremerker etter kongeørnen. Foto: Per Thomas Oskal Vis mer