Rekordår for skipsreder

– Ja, vi er fornøyd med resultatet, men som alltid er det potensial for forbedring i de fleste segmentene, sier daglig leder Eivind Eidesvik i Caiano-konsernet.

HOVEDÅRSAKEN: Tørrlastrederiet Wilson var hovedårsaken til rekordresultatet. Foto: Wilson
HOVEDÅRSAKEN: Tørrlastrederiet Wilson var hovedårsaken til rekordresultatet. Foto: WilsonVis mer

(Finansavisen:) – Ja, vi er fornøyd med resultatet, men som alltid er det potensial for forbedring i de fleste segmentene, sier daglig leder Eivind Eidesvik i Caiano-konsernet.

Omsetningen i fjor endte på 3.635 millioner kroner, 197 millioner kroner høyere enn året før.

Årsresultatet endte på 79 millioner kroner i fjor, som tilsvarer en økning på hele 208 millioner kroner fra året før.

Virksomheten i Caiano-gruppen, som kontrolleres av skipsreder Kristian Eidesvik, er konsentrert om shipping, fast eiendom og hoteller pluss fiskeri.

Wilson best

Finanskostnadene forbedret seg fra å være minus 233 millioner kroner i 2017, til å bli minus 52 millioner kroner i fjor.

– Av de ulike segmentene vi opererer i, gikk det best i Wilson i fjor, sier Eidesvik.

Det børsnoterte tørrlast-rederiet med en flåte på 117 mindre tørrlastskip gikk som en kule på børs i 2018, med en avkastning på over 60 prosent.

Netto fraktinntekter økte med 4,9 prosent, hovedsakelig grunnet økt kontraktsinntjening gjennom 2018.

«På bakgrunn av økt inntjeningsnivå de senere år har selskapet repriset kontraktsporteføljen på et bedre inntjeningsnivå gjennom 2018».

I tillegg til Wilson eier Eidesvik-familien kjøleskipsrederiet Caiano Shipping/Green Reefers Group. Green-skipene er beskjeftiget i segmentet for mindre fryse- og kjøleskip med en lastekapasitet på rundt 300.000 kubikkfot og ser ut til å ha funnet sin nisje innen transport av frossen fisk.

Driftsinntektene fra Caiano Shipping endte på 58,4 millioner dollar, en økning på 3,5 prosent fra 2017.

Eidesvik regner med at balansen mellom tilbud og etterspørsel vil bedres ytterligere, blant annet fordi 32 kjøleskip som har konkurrert om lastene i rederiets kjernemarkeder i 2017, ble solgt til resirkulering.

Tjener på mat

Omsetningen i Caiano Hotelldrift ble på 132 millioner kroner i fjor, som er en nedgang på 6,3 millioner kroner sammenlignet med året før.

Restaurantomsetningen, som er en del av totalomsetningen, økte derimot nok en gang og sto i 2018 for nær halvparten av den totale omsetningen på hotellene.

Kolmule og makrell

Fjoråret ble et godt år for Caiano Fisk, både for Drønen og Sjøvik.

Driftsresultatet fra Drønen ble tre millioner kroner bedre i fjor enn året før, og det skyldtes hovedsakelig vesentlig høyere priser for kolmule og makrell.

Omsetningen i Sjøvik økte med 39 prosent i fjor sammenlignet med 2017, men på grunn av endringer i driftsaktiviteten og investeringer endte det i et underskudd på 3,5 millioner kroner.

Positiv til 2019

– Så langt i 2019 er resultatene noenlunde tilsvarende som i fjor, sier Eidesvik.

Styret forventer et bedre driftsresultat for Wilson for 2019 enn det var i 2018. Det forventes også en oppgang i ratene for Caiano Shipping, som vil levere en fornuftig avkastning.

Videre tror styret at etterspørselen etter hotelltjenester vil øke i 2019, som vil forbedre både omsetning og inntjening.

Når det kommer til nye prosjekter for Caiano-konsernet, sier Eidesvik:

– Nye prosjekter jobbes det som vanlig hele tiden med.

Kristian Eidesvik eier 50 prosent av aksjene i Caiano. Sønnene Bernt og Eivind har 12,6 prosent hver og døtrene Toril og Maria Cortadellas Eidesvik 12,4 prosent hver.

Det er foreslått et utbytte fra konsernet på fire millioner kroner i 2018.

Andre økonominyheter:
Støre oppga formue på 68 millioner - skjuler 43 mill.
Equinor med oljefunn