Rekordlav tillit

Politiker-tilliten er på et lavmål. I en MMI-måling har nå Stoltenbergs regjering like lav tillit som Bondevik-regjeringen på det svakeste. Tiltroen til Stortinget er òg dramatisk svekket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bare 39 prosent av et representativt utvalg på 1089 personer i MMIs halvårlige tiltromåling har «svært stor» eller «ganske stor» tiltro til regjeringen. Det er et voldsomt fall siden mai i år, og den laveste tilliten som er målt siden regjeringen Bondevik måtte tåle samme poengscore den turbulente høsten 1998. Tiltroen til Stortinget har aldri vært så lav siden målingene startet i 1991.

Størst tillit har politiet, nå som tidligere. Nederst på tiltrobarometret ligger NSB og reklamebyråer.

- Massiv misnøye

- Målingen har fanget opp den konjunkturmessige svingningen vi opplever i norsk politikk. Den bekrefter den massive misnøyen som har slått ut til fordel for Frp, sier valgforsker Bernt Aardal i en kommentar. Aardal understreker at slike tiltromålinger også tidligere har vist store svingninger.

Tiltroen til Bondevik-regjeringen steg kraftig igjen våren 1999. Hovedårsaken til at tilliten til Stoltenbergs mannskap har stupt fra 60 prosent i mai til 39 i oktober er ifølge Aardal å finne i at de store forventningene de startet med ikke er innfridd. Likevel er fallet bemerkelsesverdig fordi den økonomiske situasjonen var langt mer krisebetont da Bondevik-regjeringen nådde tillitsbunnen. Et annet trekk ved målingen er et dramatisk fall i tiltroen til helse- og sosialvesenet. Den har falt fra 79 til 60 prosent bare siden mai i år.

Partikrise?

- Også dette faller sammen med Frp's store framgang. Ingen konkrete hendelser eller skandaler kan forklare tillitssvikten. Den skyldes nok mer misnøyen med helse- og eldrepolitikken som følge av at den er kommet i front på den politiske dagsordenen, sier Aardal. Målingen viser også at tiltroen til de politiske partiene er meget lav, lavere enn tiltroen til løssalgsavisene. Men Aardal advarer mot å trekke vidtgående konklusjoner:

- Flere tidligere undersøkelser av partienes rolle som del av vårt politiske system har vist at de har solid tillit og troverdighet, sier han. MMIs tiltrobarometer for oktober viser ellers at:

  • tiltroen til Forsvaret er den laveste siden målingene startet.
  • tiltroen til Kirken er på et lavmål, likeså tiltroen til domstolene.
  • tiltroen til store bedrifter er rekordlav i kjølvannet av gigantfallskjermer og opsjonsskandaler.
  • både NHO og fagforeninger generelt har fått økt tiltro siste halvår, mens tiltroen til LO, som falt markant fra i fjor høst til mai i år, er ytterligere svekket. Foruten NHO og fagforeningene kan ukebladene glede seg over markant styrket tiltro.
<B>TRIST MÅLING:</B>Ikke annen oppmuntring å hente for Jens Stoltenberg i tillits-målingen til MMI enn at det står ganske dårlig til også for resten av det politiske Norge.