Rekordmange voldtekter i Oslo

Mer enn en av fire voldtektsofre var bevisstløse.Mer enn sju av ti gjerningsmenn har utenlandsk bakgrunn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): En fersk rapport fra Oslo politidistrikt viser at det ble registert 196 voldtekter i Oslo i 2007. Av disse var 35 voldtektsforsøk.

Dette er det høyeste antallet som er registrert i løpet av den siste tiårsperioden.

13 gjengvoldtekter

Alle registrerte gjerningsmenn er menn - totalt 137. Tolv gjerningsmenn er mistenkt eller siktet for å ha voldtatt flere kvinner.

13 anmeldelser gjelder gruppe- eller gjengvoldtekter, der antallet gjerningsmenn varierer fra to til åtte.

I februar ble fem somaliske menn er
dømt for gjengvoldtekt av en 21 år gammel kvinne i en leilighet på Sinsen.

Av 191 registrerte ofre er 185 kvinner og seks menn. Gjennomsnittsalderen på ofrene er 25,6 år, på gjerningsmannen 30,2 år.

Flest afrikanske gjerningsmenn

72, 8 prosent av de registrerte gjerningsmennene har bakgrunn fra et annet land enn Norge.


Og afrikanske menn er overrepresentert i statistikken: 30,5 prosent av de registrerte gjerningsmennene har afrikansk bakgrunn.

84, 7 prosent av gjerningsmennene er norske statsborgere.

I rapporten heter det: «Personer med en annen landbakgrunn enn norsk blir stadig mer overrepresentert blant gjerningsmennene i de anmeldte voldtektene, sett i forhold til befolkningssammensetningen i Oslo»

Det er første gang en annen gruppe enn nordmenn dominerer denne statistikken, i 2002 sto nordmenn bak nesten halvparten av alle registrerte voldtekter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bevisstløse ofre 
Flere og flere voldtekter preges av rus - både hos offer og gjerningsmann. Økningen er markant: I 2000 var halvparten av alle ofrene ruspåvirket, i fjor var tallet steget til hele 70 prosent.

Samtidig har andelen ruspåvirkede gjerningsmenn økt fra 33 til 59 prosent.
Stadig flere ofre oppgir også at de har blitt voldtatt i bevisstløs tilstand, enten fordi de ble dopet ned, var rusa, eller sov. Dette gjelder 26 prosent av alle ofrene - mer enn en av fire.

Nesten like mange blir voldtatt av noen de kjenner som av ukjente gjerningsmenn. 52, 6 prosent av ofrenen sier de ikke kjente gjerningsmannen, mens 32,7 oppgir venner eller bekjente som gjerningsmann.

Andelen som blir utsatt for overgrep fra partner har gått ned fra 22,2 prosent til 13,3 prosent i fjor.

Flere voldtekter skjer på nachspiel enn det skjer såkalte overfallsvoldtekter. I fjor ble 33 av ofrene - eller 16,8 prosent - utsatt for overfallsvoldtekt.