Klima:

Rekordsmelting av Grønlandsisen

Over 12 milliarder tonn is ble borte på et døgn.

GRØNLAND: Ekstremt høye temperaturer i sommer påvirker isområdene på Grønland. Video: AP / Caspar Haarloev «Into The Ice» Vis mer

Det er den anerkjente amerikanske journalisten Laurie Garrett som beskriver den voldsomme smeltingen på Twitter.

Ifølge The Washington Post har totalt nærmere 200 milliarder tonn med vann rent ut i havet fra Grønnland bare i løpet av juli år.

- Den hetebølgen vi har følt i Norge har flyttet seg til Grønland, og har gitt rekordsmelting. Det kan man klart se i smeltegrafen for i år, som tangerer den kraftigste smeltingen noensinne, sier klimaforsker i Cicero, Bjørn Samset, til Dagbladet.

Ruth Mottram, forsker ved Danmarks meteorologiske institutt, kommer med samme analyse til The Washington Post.

- Den arktiske havisen er allerede rekordlav på denne tida av året, så det er åpenbart at vi kan være i en situasjon hvor både havis i Arktis og innlandsis på Grønland har rekordstore tap, til og med enda større enn i 2012, sier Mottram.

På julis siste dag smeltet det dobbelt så mye is som normalt, ifølge Danmarks meteorologiske institutt.

Rekordsmelting

- Vi ser at det er rekordsmelting nå, men det kan bli verre. I rekordåret for issmelting i 2012 var det en skikkelig topp, og vi nærmere oss disse nivåene nå, forteller Samset.

Han peker på at smelting fra Grønlandsisen er en stor bidragsyter til økte havnivåer, som en vesentlig fare ved kontinuerlig smelting av isen.

- Vi måler havnivået ganske nøyaktig, og vi vet hvor mye det øker fra år til år. Grønland er helt klart et av de største enkeltbidragene, sier Samset til Dagbladet.

Advarer

- Det er unormalt mye issmelting. Vi så sist en slik smelteperiode i 2012 og disse kommer bare hyppigere og hyppigere, sier klimaekspert Eystein Jansen ved Bjerknessenteret til Dagbladet.

Han advarer mot at den pågående issmeltingen på lang sikt kan føre til flere meter med stigning i havnivået.

- I den siste varmeperioden mellom istidene, som ulikt i dag var forårsaket av naturlige grunner, vet vi at Grønlandsisen var omtrent 30 prosent mindre enn den er nå, sier Jansen.

Temperaturene i den perioden begynner å likne på de vi har i dag forteller forskeren.

Norges ansvar i polarområdene

Samset viser til Norges tilstedeværelse i de arktiske områdene og sier at dette legger et ekstra ansvar på oss.

- Vi har et forvalteransvar for Arktis, så vi bør absolutt ta det på alvor når isen smelter i nord. Alle land i verden har sine argumenter for å slippe ut mindre drivhusgasser, og forvaltning av Arktis burde være ett av våre, sier Samset.

Han sier det samtidig er vanskelig å si hvorvidt enkelthendelser og værfenomener som det rådende høytrykket kommer av klimaendringene.

- Vær og vind hvert enkelt år er ofte ikke så forskjellig fra de foregående. Klima handler om to ting: gradvise endringer som blir store over tid, og de store overraskelsene, sier han.

- Men, med endret klima blir disse overraskelsene, som hetebølgene i år og i fjor, mye verre enn noen gang tidligere. Selv om vi ikke vet om hver isolerte hendelse er en konsekvens av klimaendringer, sier Samset.