Rektor i fengsel

Tidligere rektor ved Norsk Hotellhøgskole i Stavanger, Odd Harald Zahl-Begnum, er dømt til fengsel i to år og seks måneder for grov økonomisk utroskap. Den tidligere rektoren stjal 8,7 millioner kroner fra høgskolen over 10 år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tiltalen lød på grov økonomisk utroskap ved at han skulle ha unndratt i alt 8,7 millioner kroner av skolens brutto inntekter. Han ble funnet skyldig i alle tiltalepunkter, men det var dissens om straffeutmålingen.

Mindretallet, rettens formann, fant at tre års fengsel ville være en passende reaksjon. Aktor, politiinspektør Inge Bjørn Eidem, hadde lagt ned påstand om inntil fire års ubetinget fengsel og inndragning av inntil 3,7 millioner kroner. Forsvareren, høyesterettsadvokat Atle Helljesen gikk inn for frifinnelse.

Bilkjøp og reiser

Ved straffeumålingen ble tiltalte dømt til inndragning av 1,9 millioner kroner. Et beslaglagt beløp på nær 1,8 millioner kroner inndras til fordel for hotellhøgskolen, og eks-rektoren ble også dømt til å betale saksomkostningene på 20.000 kroner. Dommen var enstemmig, bortsett fra dissens om straffeutmålingen og deler av inndragningen.

Under rettssaken er det kommet fram at de underslåtte beløpene dels har vært satt inn på konti tilhørende stiftelser, dels på konti som Zahl-Begnum disponerte privat. Pengene gikk blant annet til å betale restskatt, avdrag på huslån, private forsikringer, bilkjøp og reiser.

Unndratt

Den 55-år gamle eks-rektoren har fått æren for å ha bygd opp Hotellhøgskolen i vesentlig grad etter at han begynte som rektor 1. januar 1988. På sju år ble skolens budsjett firedoblet, samtidig som antallet studenter økte kraftig. Men i den samme perioden ble penger fra en lang rekke kurs- og undervisningsoppdrag unndratt skolen.

Rettens administrator, sorenskriver Birger Stedal, pekte på tiltalte som rektor må dømmes for å ha utvist grov uforstand i tjenesten, og at handlingen representerer et brudd på den særlige tillit som følger med stillingen.