-  Religion hindrer likestilling

Psykolog og forfatter Thore Langfeldt mener både kristendommen, jødedommen og islam er kvinnefiendtlige religioner som bremser likestilling i samfunnet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er de semittiske religionene som kristendommen, jødedommen og islam som er de verste sinkene i forhold til å fremme likestilling, mener Langfeldt, og viser til at alle de sentrale aktørene i disse religionene er menn.

-  Gud er mann, englene er menn, paven er det og kardinalen er mann. Alle disse religionene er påfallende mannsdominerte. Dette er grunnleggende for den religiøse forståelsen, og påvirker derfor også samfunnet, sier psykologen og forfatteren.

I sin nye bok «Erotikk og fundamentalisme- fra Mesopotamia til kvinnefronten», maner Thore Langfeldt til å forby statsreligioner, kort sagt fordi de er kvinnefiendtlige.

Unntakene

-  Når en religion får politisk makt, og religionen har slike fundamentalistiske holdninger til likestilling som de har, da blir kirka et hinder for denne kampen, sier Langfeldt.

Han mener at Ole Christian Kvarmes sterke kandidatur til å bli Oslos nye biskop, viser hvilken fundamentalistisk retning kirka velger.

- Det er ingen tvil om at hans konservative syn, spesielt på seksualitet, vil være uheldig i denne sammenhengen, sier Langfeldt.

Kirka en sinke

Teolog og sexolog Knut Hermstad er langt på vei enig i at kirka på mange måter er en sinke i forhold til likestilling. Å innstille en kvinne til ny Oslo-biskop kunne bedre denne tendensen, mener Hermstad.

-  I dag er det to kvinnelige biskoper, men de blir unntakene som bekrefter regelen, nemlig at de aller fleste i kirkas topp-posisjoner er menn. Det å få Helen Bjørnøy inn som en reell kandidat til å bli biskop i Oslo, ville hjulpet på likestillingen, sier Hermstad.

-  Bjørnøy ville være et viktig bidrag i likestillingsarbeidet i kirka, sier han. Ifølge Likestillingsbarometeret for 2004 er bare 17 prosent av landets sokneprester kvinner. Bare 11 prosent av prostene er det. Religion må oppløses Thore Langfeldt tror kvinner som blant annet betror seg til islam, bare kan bli likestilte først når religionen oppløses.

-  Å plassere noen kvinner som biskoper eller prester hjelper noe, men de blir likevel bare brikker. Det nytter ikke å tvinge religionene til å endre seg, da blir de bare fundamentalistiske. Det som må til er at kirka selv begynner å vise medmenneskelighet og våger å diskutere hva dette dreier seg om, sier Langfeldt.

- Kirka må få et mer feminint ansikt

- Den norske kirke prøver, men det er ikke gjort en gang for alle. Kirka får ikke et riktg ansikt før flere kvinner kommer i ledende posisjoner, sier Nilsen.

- Hvorfor er likestilling så vanskelig for kirka?

- Noen tolker bibelen på en måte som gjør at dette er vanskelig. Den andre forklaringen ligger nok i de generelt konservative holdningene som finnes også i kirka, sier Nilsen.

Hun mener teologien gjerne kommer foran spørsmålet om å likestille kvinner og menn.

- Det som gjør dette vanskelig er at teologien legitimerer holdninger, og da blir det vanskelig med en åpen debatt, sier hun.

Som en av få kvinner i topp-posisjoner i kirka tror Nilsen det må hardere politiske virkemidler til for å skyve på mannsdominansen. Først når flere kvinner kommer inn, vil holdningene endres, tror Nilsen.

- Dette handler mye om at kirka må bli vant til at kvinner er i posisjoner med makt slik at det ikke blir så utenkelig med kvinner på topp.

Å utnevne Helen Bjørnøy som biskop i Oslo ville hjulpet. Det er jo en symbolstilling, sier Nilsen.

KVINNEFIENDTLIG: Motstanden mot en full anerkjennelse av prevensjon, fri abort og sex før ekteskapet eksempler på konservative og lite fruktbare holdninger i likestillingsdebatten, mener forfatter og psykolog Thore Langfeldt.
LEDER av Mellomkirkelig råd, Ingrid Vad Nilsen.