Religiøse jukser med døde

Tros- og livssynssamfunnene i Norge rapporterer enkeltmedlemmer flere ganger, registrerer folk som er utvandret, og unnlater å stryke døde mennesker fra medlemslistene, mener en arbeidsgruppe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gruppa er nedsatt av Kirke-, utdannings- og forsyningsdepartementet (KUF).

Årlig pumper staten ut millionbeløp i støtte til medlemmer som ikke eksisterer.

Nå krever politikerne full opprydding. I rapporten Tro og livssyn som grunnlag for tilskudd og offentlige funksjoner avsløres at dobbeltføring og rot med medlemsopplysninger er daglig kost blant trossamfunnene utenfor Den norske kirke. Rapporten, som nylig ble sendt ut på høring, skal danne grunnlaget for en evaluering og påfølgende endring av dagens støttesystem. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av KUF og avslører mange kritikkverdige forhold med dagens system der medlemmene selv rapporterer medlemslistene inn til stat og kommune. Rapporten indikerer følgende forhold:

Personer føres relativt hyppig opp med feil navn.

Mange er medlem av flere trossamfunn samtidig og mottar dobbelt støtte.

Kontrollrutinene svikter for registrering av døde og utvandrede.

Personer som prøver å melde seg ut fra samfunn, blir ikke strøket fra listene.

Mistanke om juks

Rapporten går også langt i å hevde at enkelte trossamfunn med overlegg gjør disse feilene for å få mer penger ut av staten. Enkelte menigheter kan tjene opptil 2000 kroner for hvert medlem de feilfører.

- Det er grunn til mistanke om tilfeller av bevisst feilføring og manipulasjon av tallmaterialet, står det i rapporten som skal danne grunnlaget for endring av dagens tilskuddsordningen.

Rapporten baserer seg på samtaler med saksbehandlere på kommune- og fylkesnivå. Ut fra dette konkluderes det med at rundt fem prosent av alle utbetalinger går til medlemmer som ikke eksisterer. Det blir antydet at det årlig utbetales 8,6 millioner kroner for mye til ulike tros- og livssynssamfunn dersom fylkesmennenes anslag over antall feilføringer stemmer.

- Det er for mange tilskuddsordninger, og systemet er altfor uoversiktlig. Her trengs det en skikkelig opprydning, fastslår statssekretær Randi Øverland i KUF til Dagbladet.

Uoversiktlig

Representanter og saksbehandlere som jobber med dette til daglig, sier til Dagbladet at det eksisterende systemet er vanskelig å administrere. Spesielt i Oslo og Akershus der antallet menigheter og trossamfunn er mange, er dette en uoverkommelig jobb.

- Vi gjør så godt vi kan, men vi har begrensede muligheter og verktøy til å ettergå alle opplysninger på medlemslistene, sier seksjonsleder Merethe Grinde hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hvert år avslører Fylkesmannen menigheter i dobbeltføring og unøyaktigheter. Dokumenter Dagbladet har fått tilgang til, viser at følgende forhold ble avdekket ved stikkprøver av fire trossamfunn:

En menighet førte opp 55 medlemmer to ganger.

En menighet førte opp flere titalls personer som hadde utvandret eller aldri hadde vært statsborgere i Norge.

To forskjellige trossamfunn hadde mange av de samme medlemmene.

- Her er pengebingen åpen. Vi har ikke ressurser til å sjekke opplysningene vi får fra trossamfunnene, sier en saksbehandler som vil være anonym.

Verken Fylkesmannen eller kommunene har mulighet til å arkivere medlemslistene på data fordi at det er forbudt å registrere folk etter religion. Kontroll av listene blir derfor svært møysommelig og vanskelig. I forslaget til statsbudsjett foreslår Arbeiderpartiet noen få tekniske endringer på tilskuddssystemet. Hvordan de skal få bukt med den utstrakte dobbeltføringen og medlemsrotet, er det ingen som har noe godt svar på. Rapporten går langt i å hevde at systemet for utbetalinger må formaliseres i langt større grad enn det som er tilfellet i dag.

- Det kan godt være at vi ikke har god nok kontroll. Jeg vet at det er mange fylkesmenn som legger ned en veldig stor innsats på dette. Samtidig er det på det rene at vi ikke har de verktøyene som kan effektivisere denne kontrollen, sier statssekretær Øverland.

<B>BEKYMRET:</B> Statssekretær Randi Øverland mener at det er sterkt beklagelig at store summer blir utbetalt på feil premisser til tros- og livssynssamfunn.