Renere utslipp

Det britiske gjenvinningsanlegget Sellafield vil rense utslippene av det radioaktive stoffet technetium som et forsøksprosjekt i sommer. Miljøvernminister Børge Brende frykter at britiske myndigheter vil stanse forsøket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

British Nuclear Fuels (BNFL), som eier Sellafield-anlegget, vil i april søke britiske myndigheter om å få gjennomført renseprosjektet. I dag spyles technetium rett ut i Irskesjøen og bringes videre med havstrømmene til norske farvann.

Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern mener renseprosjektet er et betydelig framskritt i kampen for å få slutt på de radioaktive utslippene som forurenser norskekysten.

- Utslippene vil bli betydelig redusert, sier Strand til NTB.

Dersom forsøket blir vellykket, vil mellom 50 og nærmere 90 prosent av technetiumet renses fra utslippene.

Kan avslå

Nå er det bare den britiske regjeringen som kan stikke kjepper i hjulene for renseplanene. Det kan den gjøre ved å avslå søknaden. Og det er nettopp det miljøvernminister Børge Brende frykter.

- I møtet med myndighetene fikk man dessverre inntrykk av en avventende holdning til BNFLs initiativ når det gjelder rensing av technetium. Det hele avhenger nå av om britiske myndigheter gir de nødvendige tillatelser, sier Brende i en kommentar.

Britiske myndigheter nøler med å tillate renseprosjektet fordi også restavfallet etter rensingen er miljøskadelig. BNFL har søkt om å lagre restavfallet på land, men myndighetene er usikre på om det er mulig å lagre avfallet på en forsvarlig måte.

For dårlig renseteknologi

Miljøstiftelsen Bellona hilser den nye utviklingen velkommen.

- Dette er en stor seier, sier Bellona-leder Frederic Hauge til NTB.

Bellona er likevel kritisk den teknologien som BNFL vil bruke for å redusere technetium-utslippene. Miljøstiftelsen mener det er knyttet en rekke usikkerhetsmomenter til teknologien.

For det første innebærer den utslipp av det giftige rensestoffet tetrafenylfosfonium (TPP), som er skadelig for miljøet selv i små konsentrasjoner. For det andre er det usikkert om teknologien vil kunne rense ut mer enn 75 prosent av utslippene, og dette mener Bellona er for dårlig.

Under press

Miljøvernminister Brende uttrykker en viss optimisme, siden Sellafield nå følger opp initiativet han tok under sitt besøk i desember. Miljøvernministeren mener at utspillet fra Sellafield-eierne setter den britiske regjering under press.

- Det vil jo være fryktelig pinlig for min britiske kollega Michael Meacher om det til sjuende og sist blir regjeringen i Storbritannia som hindrer en løsning på problemene, sier Brende til Bergens Tidende.

- Men jeg vil ikke skru forventningene altfor høyt i været. Troverdigheten til britiske myndigheter er ikke akkurat høy når det gjelder Sellafield, sier Brende.

Han lover å ta opp spørsmålet med sin britiske kollega når miljøvernminister Michael Meacher kommer til Nordsjøkonferansen om to uker. Der vil både Frankrike og England møte krav fra de andre Nordsjø-landene om stans av radioaktive utslipp fra land.

NTB

FRYKTER AT DET IKKE SKAL VARE: Børge Brende stoler ikke på britiske myndigheter.