Renta øker i april

Mye tyder på at renta øker for folk flest allerede 12. april. Norges Bank må sette opp renta for at Kari og Ola skal bruke mindre penger slik at trykket på norsk økonomi kan lettes.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norges Bank la klokka 11 i formiddag fram sin nye inflasjonsrapport. Der oppjusteres anslagene for pris- og kostnadsvekst i de kommende tre årene.

- Det er mer sannsynlig at neste renteendring vil bli en økning enn at det vil bli reduksjon, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem da han la fram Norges Banks første kvartalsmessige inflasjonsrapport i år.

Etter en serie renteøkninger i 1998 og rentereduksjoner på 2,5 prosent tilsammen i 1999 er nå tiden inne for strammere tøyler igjen.

- Hele poenget er at Norges Bank ønsker samme prisstigning i Norge som i resten av Europa. Dagens beregning viser at det klarer de ikke, forklarer sjeføkonom Øystein Dørum i DnB Markets til Dagbladet :på nettet.

- Konsekvensen av dette blir at Norges Bank må sette opp renta slik at folk flest skal bruke mindre penger. Slik letter man trykket i norsk økonomi, fortsetter Dørum.

Før dagens oppjusterte inflasjonstall trodde DnB Markets på en renteoppgang fra høsten. Nå tror man på en oppgang allerede 12. april når Norges Bank møtes til nytt hovedstyremøte der renta står på timeplanen.

- Vi skal ikke forvente en høy renteoppgang. Foliorenten er på 5,5 prosent i dag, og det er den som er den interessante for folk flest. Jeg forventer at den øker til 5,75 prosent, sier Dørum.

Det betyr at du som sitter med lån i dag, må forvente omtrent den samme renteøkningen som Norges Bank kommer med overfor din bank.

Fem av seks økonomer som TDN Finans har kontaktet venter en renteheving på 0,25 prosent fra Norges Bank i første halvdel av året og ytterligere 0,25 prosent i andre halvdel.

- Tidspunktet er usikkert, men når Norges Bank går ut og sier at det er mer sannsynlig at neste renteendring er en økning enn at det blir en reduksjon, er det et viktig signal, sier sjeføkonom Øystein Stephansen i Gjensidige NOR til TDN Finans. Han tror ikke at Norges Bank kommer med en advarsel av denne art for så at vente til høsten med å foreta seg noe.

- Jeg tror at rentehevingen kan komme allerede i april, sier Stephansen.

I inflasjonsrapporten fra Norges Bank anslås konsumprisindeksen til 2,75 prosent i år, 2 prosent neste år og 2,25 prosent i 2002. Anslaget for i år er oppjustert med et halvt prosentpoeng, i første rekke som følge av høyere oljepris.

Det anslås en gradvis økning i lønnskostnadene framover. Lønnsveksten anslås til 3,75 prosent i år, 4 prosent neste år og 4,25 prosent i 2002.

Oppjusteringene av anslagene i denne inflasjonsrapporten bygger blant annet på tegn til en mer robust verdensøkonomi. Veksten i verdensøkonomien har tatt seg opp raskere enn ventet etter krisene i Asia og Russland i 1997 og 1998. Dette gir i følge Norges Bank bedre utsikter for norsk eksport og for prisene på norske varer.

Les hele inflasjonsrapporten fra Norges Bank

Hva betyr renteøkningen for deg? Bruk Dagbladets rentekalkulator!