Renta på vei oppover

Lønnstillegget ditt ble for stort i år. Det er konklusjonen fra sentralbanksjefen som ser en renteøkning i sin spåkule.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det er mer sannsynlig at neste renteendring vil være en økning enn en reduksjon, skriver Svein Gjedrem i Norges Banks kvartalsvise inflasjonsrapport.

Det samme sa han da han satte opp renta med et halvt prosentpoeng 15. juni. Dermed riskerer alle som har store lån at enda mer av lønnsoppgjøret blir spist opp av renteøkninger.

I rapporten oppjusterer Norges Bank prisveksten i år, neste år og i 2002. Årsaken er det gode lønnsoppgjøret og en svakere kronekurs. Lengre ferie gjør også at sannsynligheten for høyere rente øker. Renta kan settes opp allerede i år, konkludrerer Gjedrem - uten å spekulere i når det kan skje.

Hittil i år har Norges Bank økt rentene med til sammen 0,75 prosentpoeng. Norges Bank oppjusterer anslagene for pris- og kostnadsveksten med et kvart prosentpoeng for i år, et halvt prosentpoeng neste år og et kvart prosentpoeng i 2002. Konsumprisveksten i år anslås til 3 prosent, skriver NTB.

Høyere rentenivå og fallet i oljeinvesteringene vil kunne dempe veksten i etterspørselen.

Arbeidsledigheten ser ut til å kunne stabilisere seg rundt dagens nivå, og Norges Bank mener risikoen for et markert tilbakeslag i økonomien de neste to årene er liten. I rapporten heter det at det er robust vekst i privat og offentlig forbruk, og at husholdningene har gode finanser.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem påpeker at verdensøkonomien har kommet seg overraskende fort opp av den bølgedalen den var nede i etter Asia-krisen og uroen i finansmarkedene høsten 1998. Vekstanslagene for Norges handelspartnere er derfor oppjustert.