UENDRET: Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
UENDRET: Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Rentedommen er klar

Norges Bank har avsagt sin rentedom.

(Finansavisen:) ​Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Det var akkurat som ventet.

Samtlige 26 spurte økonomer i en spørreundersøkelse fra Bloomberg ventet uendret rente.

«I rentebanen fra desembermøtet ble det signalisert at første renteheving kommer mot slutten av året. Vi forventer ingen endringer denne gangen, og tror, som omtalt over at sentralbanken vil vente til mars neste år før renten heves», skrev DNB Markets i sin morgenrapport.

«Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i Pengepolitisk rapport 4/17. Prisveksten er lav, men har som ventet økt», heter det i pressemeldingen fra sentralbanken.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Beslutningen var enstemmig, opplyses det.

Venter renteheving i desember

Noreda Markets mener at det ikke kom noen nye signaler fra sentralbanken, og venter fortsatt første renteheving i desember.

DNB Markets på sin side venter at sentralbanken vil slå følge med den europeiske sentralbanken, og vente med en renteheving til mars neste år.

Fornøyd

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbud, Carl O. Geving sier seg fornøyd med beslutningen.

- Vi er tilfreds med at sentralbanken holder styringsrenten uendret, og ikke endrer kommunikasjonen om fremtidig renteutvikling. Forutsigbarhet er viktig for husholdningene. Det kan være vanskelig for folk flest å forholde seg til den offentlige kommunikasjonen rundt boligpriser og lånerenter. Fakta og prognoser har svingt sterkt og skapt stor usikkerhet i husholdningene de siste par årene, sier han.

Geving advarer om at mange boligkjøpere er sårbare mot en renteoppgang, maner derfor sentralbanken til å ikke heve renten for tidlig.

- Etter at sentralbanken kuttet styringsrenten til 0,5 prosent i mars 2016, har mange forbrukere kjøpt seg inn i boligmarkedet på historisk lav lånekostnad. Mange av disse vil være svært sårbare for en tidlig renteheving. Derfor er det viktig at sentralbanken gå varsomt fram, og ikke fremskynde rentehevingen utover de signalene som nå er gitt.

Andre økonominyheter:
​ Her er AKU-tallene
Karrierestopper i oljebransjen ​