UENDRET: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret. Foto: NTB Scanpix
UENDRET: Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret. Foto: NTB ScanpixVis mer

Rentedommen er klar

(Hegnar.no:) Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Det var akkurat som ventet.

Det var knyttet større spenning til hva Norges Bank sier om renten fremover. Banken signaliserer en tidligere renteheving nå enn den gjorde i desember.

«Ifølge prognosen vil styringsrenten bli satt opp etter sommeren i år. Deretter anslår vi at renten heves gradvis til om lag 2 prosent i 2021. Den nye rentebanen ligger noe høyere enn den forrige gjennom hele prognoseperioden», heter det.

Her finner du hele pengepolitisk rapport 1/18

Her er begrunnelsen for rentedommen

«Regjeringen fastsatte 2. mars en ny forskrift for pengepolitikken. Inflasjonsmålet er nå 2 prosent, mot tidligere 2,5 prosent. Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken. Inflasjonsstyringen er fleksibel med vekt på utviklingen i produksjon og sysselsetting. Et lavere måltall har i seg selv liten betydning for renteutsiktene den nærmeste tiden.

Den økonomiske oppgangen fortsetter både ute og hjemme. Veksten ser ut til å bli noe sterkere enn tidligere ventet, og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi nærmer seg et normalt nivå. Den underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitetsutnytting vil trolig bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker.

Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Samlet sett taler endringene i utsiktene og risikobildet for en noe tidligere renteoppgang enn i forrige rapport.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.»

«I dag er det duket for et mer spennende rentemøte enn på lenge. Riktignok er det fortsatt en stund til Norges Bank vil røre styringsrenten, men signalene om fremtidig renteutvikling vil følges nøye», skrev Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets i en oppdatering torsdag morgen.

Følg pressekonferansen LIVE på Hegnar.no klokken 10:30

Andre økonominyheter:
​Økonomene spår fasiten fra Norges Bank
- De som kjenner meg vet at jeg snakker sant ​