RENTEDOM: En fornøyd sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten i ro. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.
RENTEDOM: En fornøyd sentralbanksjef Øystein Olsen holder nok en gang renten i ro. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.Vis mer

Rentedommen er klar

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent.

Det var akkurat som ventet.

Beslutningen var enstemmig.

Vil gå varsomt frem

- Oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Kapasitetsutnyttelsen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnyttelse tilsier at lønns- og prisveksten etterhvert vil øke, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

- Pengepolitikken er ekspansiv. Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover, fortsetter han.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, avslutter Olsen.

Bakgrunnsmateriale og figurer

Rentebanen bittelitt opp

Mer spennende enn selve dommen denne gang var den pengepolitiske rapporten, og hva som skjer med rentebanen.

Svaret er at Norges Bank jekker rentebanen bittelitt opp fra 2. halvår 2019.

Her er de nye prognosene for styringsrenten i pengepolitisk rapport 2/2018 (prognoser fra rapport 1/2018 i parentes):

 • Juni 2018: 0,50 prosent (0,51)
 • September 2018: 0,53 prosent (0,58)
 • Desember 2018: 0,76 prosent (0,76)
 • Mars 2019: 0,89 prosent (0,89)
 • Juni 2019: 1,01 prosent (1,01)
 • September 2019: 1,14 prosent (1,11)
 • Desember 2019: 1,26 prosent (1,21)
 • Mars 2020: 1,39 prosent (1,33)
 • Juni 2020: 1,50 prosent (1,43)
 • September 2020: 1,61 prosent (1,55)
 • Desember 2020: 1,72 prosent (1,66)

- Rimelig rentenøytralt

DNB Markets slo i forkant fast i spenningen i dag knyttet seg til nettopp rentebanen, og hvorvidt Norges Bank ville bekrefte signalene om at renten skal opp «etter sommeren».

Noe sentralbanksjef Øystein Olsen går langt i å gjøre med formuleringen om at «styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt opp i september».

Nordea Markets påpekte i dagens morgenrapport at forventningene til den nye renteprognosen spriket.

- Markedet priser ikke fullt inn en renteøkning i september, slik Norges Bank signaliserte i mars. Renteforventningene til 2019 er også beskjedne. Her er ikke vi helt enig med markedet, og venter at Norges Bank i stor grad vil bekrefte signalene fra i mars, og signalisere at neste renteøkning kommer i september, før ytterligere to renteøkninger følger i 2019, skrev meglerhuset.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets skrev tidligere denne uken at Norge i år ligger an til en BNP-vekst på 2,6 prosent, slik Norges Bank har anslått.

- Overhenget til neste år kan nok bli litt sterkere enn antatt, noe som isolert sett impliserer en oppjustering av synet på kapasitetsutnyttelsen fra slutten av 2018. Men samtidig har den registrerte ledigheten vært litt høyere enn anslått. En balansert avveining tilsier at Norges Bank neppe vil gjøre vesentlige endringer i synet på ressursutnyttelsen. Da er dette rimelig rentenøytralt, skrev han.

Han viste også til at kjerneinflasjonen (KPI-JAE) har vært klart lavere enn forventet.

Følger boligprisene tett

Norges Bank varsler også at Finansdepartementet har fått råd om å holde kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene uendret på 2 prosent.

Sentralbanken viser til at gjelden i husholdningene lenge har vokst raskere enn inntektene, men at den har avtatt litt de siste månedene. I tillegg peker den på at boligprisene har steget igjen etter nedgangen i fjor.

- Oppsvinget i norsk økonomi og fortsatt lave renter gir en risiko for høy boligprisvekst fremover. Det kan føre til at gjeldsveksten og sårbarheten i husholdningssektoren igjen tiltar. På den annen side vil en økning i rentenivået bidra til å dempe gjeldsveksten. I markedet for næringseiendom har den høye prisveksten de siste årene økt risikoen for et markert verdifall lenger frem, skriver Norges Bank.

- Skulle prisene på bolig og næringseiendom fortsette å vokse slik at de finansielle ubalansene øker, kan det tale for å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Finansdepartementet har i dag besluttet å holde bufferkravet uendret på 2 prosent i tråd med rådet fra Norges Bank.

Andre økonominyheter:
Casher inn millioner i utbytte
Oljeprisen i rødt - OPEC-deal nærmer seg?