NESTE UKE SETTER HAN OPP RENTEN: Ekspertene er ganske sikre etter dagens tall fra Norges Bank. Foto: Are Haram/Finansavisen.
NESTE UKE SETTER HAN OPP RENTEN: Ekspertene er ganske sikre etter dagens tall fra Norges Bank. Foto: Are Haram/Finansavisen.Vis mer

- Renteøkning er bankers

Samstemte eksperter etter kjempeviktige tall.

(Hegnar.no) Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om god produksjonsvekst de siste tre månedene, skriver sentralbanken på sine hjemmesider tirsdag.

Forventningen hos bedriftene er at veksten vil holde seg oppe fremover.

Veksten har økt

Kontaktene rapporterer at produksjonen samlet har økt med 0,7 prosent de siste tre månedene.

- Veksten har tiltatt litt fra mai, og bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe de neste seks månedene. Vekstutsiktene er lite endret fra forrige runde.

Sentralbankens kontaktbedrifter viser særlig til økende aktivitet i oljesektoren, store utbygginger av infrastruktur og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet.

Veksten er bred

Veksten har altså økt sammenlignet med mai, og den er bredt basert.

- Høyere aktivitet i oljesektoren, utbygging av infrastruktur, og digitalisering av både privat næringsliv og offentlig sektor bidrar mest til veksten. Veksten dempes av fall i boligbyggingen. Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret, og de samlede utsiktene er lite endret fra mai, skriver Norges Bank.

- Investeringsplanene er noe lavere enn i forrige runde, mens veksten i sysselsetting er lite endret. Kapasitetsutnyttelsen er på samme nivå, og det samlede anslaget for årslønnsveksten for 2018 er uendret (altså på 2,8 prosent), heter det videre.

Olje, bygg og anlegg

Veksten har økt mest i bygg og anlegg og oljeleverandørnæringen, mens veksten har avtatt i hjemmemarkedsindustrien. I de fleste næringene venter bedriftene høyere vekst, og de samlede vekstutsiktene er lite endret fra mai.

Veksten i bygg og anlegg har særlig vært drevet av økt vekst i utbyggingen av infrastruktur.

- Fall i boligbyggingen har dempet veksten i både bygg og anlegg og hjemmemarkedsindustrien og bidratt til at veksten i disse næringene har vært svakere enn ventet. Begge næringene ser for seg høyere vekst fremover. Bedriftene venter videre vekst i utbyggingen av kraftnett og annen infrastruktur, og mindre fall i boligbyggingen, skriver Norges Bank.

- Renteøkning er bankers

Etter å ha lest dagens rapport, er sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets enda sikrere på at Norges Bank vil heve rentebanen på sitt møte i neste uke.

- Dagens rapport peker mot vedvarende sterk vekst i produksjon og sysselsetting. I sum ser vi på den som veldig i tråd med Norges Banks syn. Renteøkningen neste uke er bankers, og hovedspørsmålet er hvor mye rentebanen vil bli oppjustert på bakgrunn av svak krone og høy inflasjon, skriver han i en oppdatering.

Handelsbanken Capital Markets mener dagens rapport peker mot 2,5 prosent vekst i fastlands-BNP i 2018, 0,1 prosentpoeng under Norges Banks estimat.

- Dette var de siste tallene av betydning før rentemøtet i neste uke, og det er ingenting her som antyder at sentralbanken vil avvike fra planen om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, skriver makroøkonom Halfdan Fenwick Grangård i en oppdatering.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Norge er på linje.

- Dette indikerer en BNP-vekst rett over 0,7 prosent i kvartalet fremover. Marginalt høyere enn Norges Bank ventet i juni, og taler for renteøkning i neste uke og en oppjustering av rentebanen, skriver han på Twitter.

Andre økonominyheter:
Arver bare smuler av boligen
Røkke frakter arbeidere til Afrika i nyinnkjøpt privatfly